Gå til hovedinnhold

Kort om Danske Bank -konsernet

Danica Pensjon er en del av Danske Bank-konsernet.

Målt på de samlede aktiver er konsernet den største finansielle virksomheten i Danmark og en av de største i Norden. Vi tilbyr en lang rekke løsninger innenfor bank, realkredit, forsikring og pensjon, leasing, boligformidling og kapitalforvaltning. 

 

Bank og Private Banking

Konsernet betjener privat- og bedriftskunder gjennom banker med landsdekkende filialnet i Danmark, Sverige,Norge, Nederland, Irland, Finland og de baltiske landene.

Vi har også avdelinger i London, Hamburg og Warszawa. Fra Luxemburg betjener et datterselskap Private Banking-kunder, mens vårt selskap i St. Petersborg betjener en rekke bedriftskunder.

Hva kan vi hjelpe deg med ?

Er det lenge siden du sjekket om du har riktige forsikringer og om du sparer nok til pensjon?