Forsikringsagenter

Forsikringsagenter Danica samarbeider med:

 • Danske Bank A/S

  Country Manager: Erlend Angelfoss
  Organisasjonsnr: 977 074 010
  Etableringsadgang: Norge
  Adgang til å yte tjenester: Norge
  Tilsynsmyndighet: Finanstilsynet (Norge/Danmark)
  Nettside: Danske Bank

 • Eika Kapitalforvaltning

  Adm. direktør: Bjørn Slåtto
  Organisasjonsnr: 979 561 261 
  Etableringsadgang: Norge
  Adgang til å yte tjenester: Norge
  Tilsynsmyndighet: Finanstilsynet
  Nettside: Eika Kapitalforvaltning
 • If Skadeforsikring NUF

  Adm. direktør: Ivar Martinsen
  Organisasjonsnr:  981 290 666
  Etableringsadgang: Norge
  Adgang til å yte tjenester: Norge
  Tilsynsmyndighet: Finanstilsynet
  Nettside : If Skadeforsikring
 • SMB Tjenester AS

  Adm. direktør: Merete Jünge 
  Organisasjonsnr: 968 290 983 
  Etableringsadgang: Norge
  Adgang til å yte tjenester: Norge
  Tilsynsmyndighet: Finanstilsynet
  Nettside: SMB Tjenester

Hva kan vi hjelpe deg med ?

Er det lenge siden du sjekket om du har riktige forsikringer og om du sparer nok til pensjon?