Styret i Danica Pensjonsforsikring AS:


Heidi Skaaret
(Styreleder)
Sven Iver Steen
Lars-Erik Eriksen
Kari Weisser
( Ansatte repr.)
Hans Inge Drivstuen 
( Ansatte repr.)

 

Steinar Bjørke

Adm. direktør