Samfunnsansvar og bæredyktighet

Vi hjelper ca 1 million mennesker med pensjon og forsikring i Norge og Danmark. Ovenfor dem, oss selv og fremtidige generasjoner har vi et naturlig ansvar for å beskytte og forbedre samfunnet vårt.

Tilgang og ambisjoner

 

Samfunnsansvar og bæredyktighet er et sentralt element i Danica Pensjons forretningsstrategi. I 2019 har vi definert strategiske mål frem mot 2025. Vi har valgt tre strategiske temaer som understøtter FN's Verdensmål - Klima og miljø, Finansiell trygghet og et sunt arbeids- og seniorliv. 

 

For å bygge et sterkt fundament vil vi intergrere bæredyktighet i kjerneforretningen. Derfor vil vi jobbe med bæredyktige investeringer, bæredyktig drift, bæredyktig arbeidsplass og kultur, samt skape et godt partnerskap med lokalsamfunnet. Vi vil dessuten leve opp til økt lovgivning innen bæredyktighet, våre internasjonale forpliktelser og øke våres transparens og kommunikasjon. 

Les mer om våre bæredyktige investeringer

Bæredyktige investeringer er en grunnstein for at vi kan skape avkasting til din pensjonssparing. Samtidig er det en viktig del av vår ambisjon om å bidra positivt til samfunnet.

Les mer

Er det lenge siden du sjekket om du har riktige forsikringer og om du sparer nok til pensjon?