• Logg inn

  For å logge inn i Danica Nettpensjon trenger du en BankID.

  Den består av følgende:

  • Fødsels-og personnummer
  • Engangs-kode fra kodeenhet
  • Personlig passord

  Dersom du har aktivert BankID (kodebrikken) hos din bankleverandør, vil du få muligheten til å bruke BankID på mobil som kodebrikke.
  Vanlig BankID (kodebrikke) må være aktivert, men du trenger ikke å fysisk ha eller bruke selve kodebrikken.
  Denne linken viser hvordan du kan logge inn med BankID på mobil som kodebrikke. Dersom dette ikke fungerer må BankID aktiveres ved å kontakte din nåværende bank.

  Kodeenhet
  Kodeenhet får du utstedt av banken din.

  Personlig passord
  Ta kontakt med banken din for å få veiledning for kodebrikke/Bank-ID på mobil med passord.

 • Beställning av BankID

  Hvordan bestiller jeg BankID?

  Danica Pensjon er ikke usteder av BankID. For å bestille BankID må du kontakte din bankforbindelse eller annen usteder av BankID.

 • BankID er blokkert

  Din BankID blir blokkert, hvis du taster feil passord 5 ganger.

  Danica Pensjon kjenner ikke ditt passord. Har du glemt passordet, må du kontakte din utsteder av BankID.
 • Sperret BankID

  Hvis du ønsker å oppheve sperringen på din BankID, skal du henvende deg til din utsteder av BankID.
 • Glemt BankID passord

  Hva gjør jeg hvis jeg har glemt mitt passord til min BankID?

  Danica Pensjon kjenner ikke ditt passord. Har du glemt passord, må du kontakte din utsteder av BankID.
 • Endre passord

  Du har mulighet til å endre ditt passord hver gang du benytter din BankID.

  Når du logger inn i Danica Nettpensjon vil det være en meny-knapp oppe til høyre i innloggingsbildet. Trykk på denne, og velg "endre passord". Følg anvisningene på skjermen.

  Danica Pensjon kjenner ikke passordet til din BankID.
 • Feilmeldinger BID-feil

  Du kan få forskjellige BID-feil ved innlogging til Danica Nettpensjon med BankID. Velg den løsningen som passer til det nummeret BID-feilen her:

  BID-2031 / 2033 / 20b0
  Disse meldingene kommer som resultat av en kommunikasjonsfeil som kan oppstå av ulike grunner. Feilen kan ligge i din pc, nettleser, router eller hos din internettleverandør.

  For å løse problemet kan du forsøke følgende:

  • Rens din nettleser.
  • Trekk ut stømmen på routeren og start på nytt.
  • Sitter du på et jobbnettverk og bruker Internet Explorer 10 eller 11 må danskebank.no og bankid.no legges til i trusted sites. Dette gjøres som regel av IT-ansvarlig.
  • Du kan bruke en annen nettleser.
  • Benytt annet nettverk eller hotspot.

   

  BID-9403
  Dersom du har tastet feil sikkerhetskode for mange ganger vil ditt sikkerhetskort bli sperret og du får denne feilmeldingen ved innlogging. Vennligst ta kontakt med din utsteder av BankID.

Er det lenge siden du sjekket om du har riktige forsikringer og om du sparer nok til pensjon?

Content is loading