Hva kan du gjøre ved mistanke om misbruk av elektronisk signatur?

 

Dersom du har mistanke om at noen har fått kjennskap til ditt BankID-passord, må du enten straks endre passordet selv på på Min BankID på bankid.no, eller ta kontakt med banken du har fått utstedt BankID fra umiddelbart. Du må også ta kontakt med banken dersom din kodebrikke er mistet eller stjålet. Ta kontakt med banken med en gang du mistenker at passord og kodebrikke er på avveie, så sperres BankID med det samme. 

Mistenker du at din BankID er blitt misbrukt av andre i forbindelse med opprettelse eller endring av din avtale hos Danica, må du ta kontakt med oss umiddelbart. Du kan sende en e-post til klage@danica.no. 


Er det lenge siden du sjekket om du har riktige forsikringer og om du sparer nok til pensjon?

Content is loading