Fondsmeny

I Danica Pensjon har du tilgang til et bredt og rikholdig fondsutvalg fra de beste forvalterne i markedet. Du kan i tillegg velge investeringsporteføljene Danica Valg der selskapet forvalter midlene for deg.

Du kan endre og velge investeringsvalg ved å logge deg inn på Min side. Endring av investeringsvalg kan medføre høyere eller lavere kostnader. Du finner kostnaden for de ulike fondene i fondsmenyen under. 

Danica Pensjon mottar returprovisjon av fondsforvaltningshonoraret. Les mer om dette her.

I tillegg til Danicas innholdsrike fondsvalg, kan vi også tilby en bankkontoplassering. Her kan du lese mer om Danica Pensjons bankkonto.

Forbehold
Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko samt omkostninger. Endringer i kronekursen vil påvirke verdien på fondene dersom fondet og underliggende investeringer er foretatt i en annen valuta enn norske kroner. 

Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Merk at informasjonen på denne siden er ment som en generell informasjon. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag.

Informasjonen på denne siden er utarbeidet og utgitt i samarbeid med Morningstar. Verken Danica eller Morningstar har ansvar for eller kan stilles til ansvar for informasjonen på denne siden eller mulige konsekvenser av hvordan informasjonen blir brukt. Vi tilstreber å gi korrekt informasjon, men kan ikke garantere, og kan ikke ta ansvar for om informasjonen er feil, uklar, unøyaktig, om noe er utelatt eller inkonsekvent rapportert.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Er det lenge siden du sjekket om du har riktige forsikringer og om du sparer nok til pensjon?

Content is loading