Egen pensjonskonto innebærer at du selv kan velge hvor du skal spare til pensjon, om du vil. Har du ikke pensjonen din hos oss i dag, men ønsker å ha det når egen pensjonskonto trer i kraft, må du gjerne kontakte oss. Da sender vi deg en link inn til en brukervennlig digital løsning hvor du samler pensjonen din hos oss og bestemmer hvordan du vil investere den. Vi rådgir deg underveis!

Velger du å spare til pensjon hos oss, får du:

  • Enkel og brukervennlig oversikt over pensjonen din på Min side.
  • Tilgang til et stort spare- og investeringsunivers.
  • Velge selv hvordan pensjonen din skal investeres.
  • God rådgivning fra våre pensjonsspesialister.
  • Historisk god avkastning.

Kort fortalt betyr egen pensjonskonto at all innskuddspensjonen du har opptjent fra tidligere arbeidsforhold – såkalte pensjonskapitalbevis – automatisk samles på pensjonskontoen hos din nåværende arbeidsgiver, med mindre du har reservert deg mot dette. Rent konkret betyr det at de fleste vil oppleve at eventuelle forvaltnings- og administrasjonskostnader minsker, at du får mer igjen for hver krone spart og, glasuren på kaka, at pensjon endelig blir både enklere og mer oversiktlig.

En rekke fordeler – om du følger med
Ja, for la oss bare slå det fast, først som sist: Pensjon ER vanskelig. Så mange som annenhver nordmann vet ikke hva de får i pensjon, ifølge Statens pensjonskasse. Mange synes også at det er vanskelig å forstå hvordan pensjon regnes ut. Med enda et begrep å forholde seg til, tenkte vi at det var greit å samle de fem viktigste tingene du bør vite om egen pensjonskonto.

1. Det lønner seg å samle alle pensjonskapitalbevis hos én leverandør – i de aller fleste tilfeller:
Slutter du i en jobb hvor du har hatt innskuddspensjon, får du et pensjonskapitalbevis. Dette beviset inneholder summen som er blitt innbetalt av tidligere arbeidsgiver. Har du hatt flere arbeidsgivere med innskuddspensjonsordning, har du mest sannsynlig også flere pensjonskapitalbevis. For å få bedre oversikt, og samtidig kutte ned på kostnadene knyttet til forvaltning og administrasjon, lønner det seg å samle alle pensjonskapitalbevisene hos én leverandør.

2. Du har tre valg:
Alternativ én, å ikke gjøre noe som helst, fører automatisk til at alt du har av opptjent pensjon så langt, automatisk samles hos arbeidsgivers pensjonsleverandør.

Velger du å samle pensjonen din hos et selvvalgt selskap, betaler nåværende arbeidsgiver inn innskuddspensjonen din til den leverandøren du har valgt.

Du kan også velge å spre alt av oppspart pensjon hos flere pensjonstilbydere. På den måten slipper du å låse deg til én tilbyder, men merk deg at du da må betale kostnader hos de tilbyderne som ikke dekkes av arbeidsgiveren din.
   
3. MÅ jeg gjøre noe selv?
Neida, du må ingen ting. Alle pensjonskapitalbevisene du måtte ha når loven trer i kraft, overføres automatisk til den leverandøren din nåværende arbeidsgiver har valgt. Unntaket er om du velger å reservere deg mot dette. Overføringen av pensjonskapitalbevisene skjer innen tre måneder fra når du mottar skriftlig informasjon om ny ordning fra arbeidsgiver – eller fra pensjonsleverandør på vegne av arbeidsgiver.

4. Du slipper å lete etter pensjonskontoen din:
Når endringene trer i kraft, finner du enkelt din egen pensjonskonto hos den leverandøren du eller arbeidsgiver har inngått avtale med. Du vil også, som i dag, få en oversikt over den samlede pensjonen din på nettsidene til Norsk Pensjon.

5. Du mister ikke pensjonsopptjening om du sier opp eller bytter jobb:
Her er regelverket endret til fordel for deg som er arbeidstaker. Tidligere var det slik at du ikke fikk med deg pensjonsopptjening hvis du sluttet i jobben før det hadde gått 12 måneder. Under det nye regelverket får du med deg opptjent pensjonskapital fra første dag.

For de rundt 1,4 millionene nordmenn som har innskuddspensjon gjennom arbeidsgiver, betyr dette altså at pensjon blir rimeligere, ryddigere og mer rettferdig. Og det skulle bare mangle, for til syvende og sist er det du som avgjør hvilken pensjonist du vil være.