1.  Sjekk pensjonssparingen og forsikringene dine

Husk å sjekke om pensjonsparingen passer til dine behov og din livssitusjon. Vil du få utbetalt nok å leve for den dagen du blir pensjonist? Og hva med forsikringer ved dødsfall eller uførhet - er dekningen høy nok? Det er ofte lett å glemme å endre uførhetsforsikringen. Glipper du på den kan det koste deg mange tapte millioner gjennom et helt arbeidsliv. Sett deg godt inn i pensjonsordningen du får hos din nye arbeidsgiver og undersøk om du bør justere den private pensjonssparingen din i tillegg. Snakk med en av våre rådgivere om hva som lønner seg for deg. 

2.  Endre skattetrekket

Mer i lønn? Mindre i lønn? Husk å justere skattetrekket slik at du ikke betaler for mye eller for lite. 

3.  Husk reisefradrag
Om ditt nye arbeidssted innebærer lengre reisevei for deg, kan du kanskje søke om  reisefradrag. Les mer om hva du kan få fradrag for og hvordan du regner det ut. Dette fører du i skattemeldingen din (selvangivelsen).
Les mer på skatteetaten.no.

Visste du at...

Du får fradrag for reiser mellom hjem og fast arbeidssted (arbeidsreiser) uavhengig av dine virkelige utgifter eller hvilket kommunkasjonsmiddel du bruker.

4.  Ny fagforening?

Hvis din nye jobb tilhører en annen bransje kan det være at du vil vurdere å bytte fagforening. Eller melde deg inn i en, om du ikke allerede er medlem. En fagforening kan være en god støtte om noe skulle oppstå i din nye jobb, men det krever at du er medlem. 

5.  Husk feriepengene dine

Bytter du arbeidsgiver har du oppsparte feriepenger til gode. Du må ta stilling til om du ønsker å få feriepengene utbetalt når ditt forrige arbeidsforhold opphører, eller om du vil at de skal stå frem til ferien og utbetales på normalt vis. 

Om du ikke allerede har oppsparte feriepenger er det kanskje en idè og sette opp en liten spareplan, slik at du også har mulighet til å ta litt ferie når sommeren kommer. 

6. Mer penger - hva gjør jeg med det? 

Om du går opp i lønn, kan penge fort få ben å gå på. Man venner seg fort til å få bedre råd. Men du har kanskje drømmer du gjerne vil oppfylle? Kanskje har du gjeld det hadde vært lurt å betale ned på? Vurder om du vil starte en spareordning eller å betale ned litt ekstra på lånet ditt. Eller ikke. Du bestemmer.