«Når man begynner å reflektere over at pensjon er lønna du skal leve av når du slutter å jobbe, da vil de aller fleste sikre seg så høy lønn som mulig». 

 Stine Bromseth Mellevold

For Stine er det viktig å få frem at små grep du gjør i dag kan ha stor betydning for hvor mye totalsummen blir til slutt!

Endring av investeringsprofil, gjerne så tidlig som mulig, er ett av disse enkle grepene som kan bety mye i kroner og øre på sikt. Det er rett og slett gull i form av mulig avkastning, og hvem vil vel gå glipp av det?

Hvor stor betydning har valget

Historisk sett har aksjefond gitt atskillig større avkastning enn rentefond. Altså vil penger plassert i aksjefond gi størst avkastning – og derfor størst pensjon. Hvor mye mer, er avhengig av hvor mange år du har igjen til du skal pensjonere deg, og hvordan utviklingen i aksjemarkedet blir fremover – men forskjellen kan fort utgjøre mange tusen kroner i pensjon når du slutter å jobbe. Hver måned! Det kan altså være snakk om betydelige forskjeller. 

Selv om argumentene for høy aksjeandel er mange er Mellevold også nøye med å påpeke at alderen din, og hvor stor risiko du tåler å leve med også er faktorer som må hensyntas når du velger profil på dine pensjonspenger. 


Jo yngre du er, desto mindre er risikoen i aksjefond 

Er det mange år til du blir pensjonist, er det relativt liten risiko forbundet med å plassere det meste av pensjonssparingen i aksjefond. For selv om aksjemarkedet svinger, viser historikken at verdien i gode aksjefond over tid stiger mer enn rentefond. Med et ørlite forbehold om at  det ikke lar seg ikke gjøre å spå 100 % om fremtiden basert på fortiden. 

Stine har imidlertid et tydelig råd til deg som er ung og tåler at verdien av pensjonssparingen din går litt opp og ned: Velg høy aksjeandel. Det betyr med stor sannsynlighet mye mer lønn som pensjonist.

Har du få år igjen til pensjonsalderen, stiller det seg annerledes. Da risikerer du å bli pensjonist midt i en periode med nedgang i aksjemarkedet. Derfor er rådet til deg å plassere pensjonssparingen i profiler med større innslag av rentefond de siste årene for å redusere risikoen for store svingninger tett opp til uttak av pensjonen din. 

I Danica kan du velge investeringsprofiler som automatisk og gradvis endrer forholdet mellom aksjer og renter i årene før du går av.


Hvor høy risiko tåler du å leve med?

Ideelt sett ønsker alle å plassere pensjonssparingen sin slik at pengene vokser mest mulig     – og helt uten risiko. Det er dessverre umulig. Velger du en stor andel aksjer for å få høy avkastning, må du også akseptere risikoen som følger med. For aksjemarkedet svinger opp og ned over tid, og verdien av aksjefondene dine svinger med. Rentefond svinger mindre, og har mindre risiko knyttet til seg – men det betyr samtidig at du ikke kan regne med stor avkastning på sparingen.

Mange velger derfor å balansere risikoen ved å velge en investeringsprofil med noe sparing i aksjefond og noe i rentefond. Hvor mye akkurat du bør plassere hvor, har blant annet med alderen din å gjøre.

Det viktigste er at du gjør deg kjent med hvordan din fremtidig lønn er investert, og om dette er riktig for deg. Er du usikker anbefaler vi at du tar en prat med en rådgiver som hjelper deg å avdekke hva som passer for deg, avslutter Mellevold.

Les mer om hvilke investeringsvalg du har i Danica Pensjon

Nå har alle fått egen pensjonskonto. Benytt anledningen til å sjekke din investeringsprofil


Har du pensjonen din hos oss?

Logg inn på Min side og finn ut hvordan det står til med din pensjon.

Logg inn