Snart kan du oppdatere pensjonsavtalen via a-meldingen

Endelig moderniseres måten vi innhenter lønnsdata for å sikre at din pensjonsavtale til enhver tid er oppdatert. Fra 01. januar 2021 skal arbeidsgivere i privat sektor, omfattet av Lov om Obligatorisk Tjenestepensjon (OTP-loven), rapportere pensjonsleverandør i a-meldingen.

Ved å rapportere riktig pensjonsleverandør gir det oss muligheten til automatisk å hente nødvendig informasjon for å ajourføre pensjonsavtalen.

Mange fordeler med a-meldingen:

• Mindre tid brukt på rapportering til pensjonsleverandøren.
 Korrekt informasjon sikrer riktigere pensjon til arbeidstakere.
 Bedre oversikt både for bedriften, pensjonsselskapene og myndighetene. 


Oppdater pensjonsavtalen din allerede nå

Fra høsten 2021 vil Danica koble seg på a-meldingen og starte mottak av data. Siden det kan være avvik mellom registrert data i våre systemer og ditt lønnssystem må vi sammen gjøre nødvendige avklaringer slik at nytt fakturaunderlag blir korrekt. Derfor oppfordrer vi nå alle våre kunder til å ajourføre sin pensjonsavtale slik at overgangen går raskt og smidig.

   
Magnus Tangen


«A-meldingen vil gjøre ajourholdet av pensjonsavtalen mindre komplekst og er en etterlengtet modernisering for alle parter. ». 

 Magnus Tangen


Når kan din bedrift benytte a-meldingen

En forutsetning for å kunne ta i bruk a-meldingen er at du oppgir Danica Pensjonsforsikring AS som din pensjonsleverandør. På denne måten har vi mulighet til å motta informasjon om dine ansatte.

Vi vil informere nærmere når det blir din tur å benytte a-meldingen. Inntil du hører fra oss, er det viktig at du fortsetter å oppdatere din pensjonsavtale slik du har gjort frem til nå. 

Vi har en klar forventning om at de fleste vil være helt over på ny løsning i løpet av 2022 og 2023. 

Dersom du ønsker mer informasjon om løsningen og hva det betyr for deg som arbeidsgiver kan du besøke Finans Norge her

Du kan når som helst kontakte oss direkte dersom du har spørsmål relatert til dette.


Er det lenge siden du sjekket om du har riktige forsikringer og om du sparer nok til pensjon?