Arbeidgivers informasjonsplikt høres verre ut enn det faktisk er. Kort forklart – som arbeidsgiver har du plikt til å gi så god og relevant informasjon at dine ansatte kan gjøre de beste valgene for seg selv. Det er i hovedsak tre områder bedriften skal informere de ansatte om når egen pensjonskonto innføres: 

  1. Om ny pensjonskonto generelt
  2. At arbeidstakere kan reservere seg
  3. Hvilke investeringsvalg som gjøres

 

Husk å videreformidle brev fra Finans Norge

Det første som skjer er at vi vil videresende et brev til bedriften, på vegne av Finans Norge. Her er det viktig informasjon til dine ansatte som du må du må sørge for å videresende. 

Utover dette skal vi i Danica sørge for å informere de ansatte om de tre punktene på dine vegne. 

Her ser du hvordan vi informerer

Det er mye informasjon som skal nå ut til hver arbeidstaker – både før, under og etter innføringen av egen pensjonskonto. I denne listen har vi satt opp kravet fra myndighetene, og hvordan vi løser hvert enkelt punkt. 

 

1. Arbeidsgivers plikt – generell informasjon om egen pensjonskonto
Innføring av egen pensjonskonto og at pensjonskapitalbevisene samles, med mindre den ansatte reserverer seg. 
Hvilke pensjonskapitalbevis som inngår, saldo og dagens leverandør(er).
Virkningen av overføringen med tanke på kostnader og investeringsvalg.

Slik løser Danica det for deg
Gitt at vi har dine ansattes e-postadresser vil de motta denne informasjonen digitalt i Min side. Der vi mangler e-post vil den ansatte motta informasjonen som brev i posten. De ansatte finner også informasjon om pensjonsavtalen på Min side. 

 

2. Arbeidsgivers plikt – om å reservere seg mot samling av avtaler
Virkningene av å benytte seg av reservasjonsretten.
At den ansatte finner informasjon om sine pensjonskapitalbevis på Norskpensjon.no. 
Mulighet til selv å velge ønsket leverandør for pensjonssparingen og at den ansatte har mulighet for flytting av pensjonskapitalbevis også etter innføring av egen pensjonskonto.

Slik løser Danica det for deg
Gitt at vi har dine ansattes e-postadresser vil de motta informasjon om dette digitalt i Min side. Der vi mangler e-post vil den ansatte motta informasjonen som brev i posten. De ansatte finner også informasjon om pensjonsavtalen på Min side. 

3. Arbeidsgivers plikt – om investeringsvalg
Hvilke investeringsvalg de har mulighet til å gjøre hos arbeidsgivers pensjonsleverandør og hva det innebærer, herunder; det du kan investere i.

Slik løser Danica det for deg
Arbeidstakere finner informasjon ved innlogging på Min side, samt generell informasjon på Danica.no.

 

Hva må du huske ved nyansettelser?

Punktene vi nå har vært gjennom gjelder ved innføring av egen pensjonskonto og er tiltenkt de som er ansatt hos deg når egen pensjonskonto innføres.  Når du på ett senere tidspunkt ansetter nye arbeidstakere i bedriften din, må du informere om bedriftens pensjonsavtale når vedkommende meldes inn i ordningen.   

Hvis du er kunde i Danica Pensjon har vi lagt godt til rette for dette i Bedriftsportalen. Her finner du til enhver tid nyttig og oppdatert informasjon som du enkelt kan videreformidle til dine nyansatte. 


Trenger du mer hjelp?

Ikke nøl med å ta kontakt, husk at vi alltid står klar til å bidra. Vi kan komme på felles møte for alle i bedriften, eller du kan snakke med én av våre rådgivere alene.