Brenner for bærekraftig bankdrift

Tiden da bank- og finansverden besto av kvinner og menn med trillekoffert, som fløy Skandinavia rundt uten å ofre miljøet en tanke, er over for lengst. Bærekraftsansvarlig Kristin Kvåle i Danske Bank forklarer konsernets dreining mot en mer klimavennlig og bærekraftig bankdrift.

KristinimageKristin Valen Kvåle,  Societal Impact & Sustainability Lead

Reisedøgn og bonuspoeng er kraftig nedjustert. Nå handler det om evnen til å ivareta miljømessige og sosiale forhold, samt selve eierstyringen – det vi kaller ESG-faktorer.

Viktig med eierskap hos de ansatte

Danske Bank-konsernet ønsker å bidra til bærekraftig utvikling, noe som også er grunnen til at de for noen år siden startet arbeidet med å integrere bærekraft i måten de driver business på. En strategi for hvordan banken skulle jobbe med bærekraft ble lansert, parallelt med at en helt ny type stilling ble utlyst.

– Da stillingen som bærekraftsansvarlig ble opprettet, i 2018, var det på et tidspunkt hvor jeg var klar for å lære noe nytt. Inntil da var bærekraft noe kommunikasjonsavdelingen snakket om, ikke noe det ble jobbet nevneverdig med, forteller Kristin Kvåle, som har jobbet i Danske Bank siden 2007.

Noe av det første Kvåle gjorde da hun trådte inn i stillingen, var å fortelle bankens mange ansatte hvordan arbeidsgiveren jobbet for en mer bærekraftig verden, både finansielt og mer generelt. 

– Selv om vi allerede da gjorde ganske mye, var det få som visste om det, rett og slett fordi vi ikke hadde snakket om det. Mange av kollegene mine var på det tidspunktet heller ikke komfortable med å videreformidle det til kundene. Jeg innså raskt at vi var avhengige av at de ansatte ble trygge nok på tematikken til at de kunne fortelle om det utad, sier hun.

 

«Vi skal være en strategisk rådgiver for kundene våre, og da er faktorer som påvirker virksomhetenes bidrag til et mer bærekraftig samfunn en naturlig del av diskusjonen og rådgivingen.»

 

Staker ut grønn kurs for og med kundene

Det har skjedd mye siden Kvåle trådte inn i stillingen i 2018. Klima og bærekraft blir hele tiden viktigere, både for kundene, for investorer og for markedet i sin helhet, forteller hun.

– Vi jobber mye med å få på plass en bred, grønn produktpalett. Produkter som grønne lån og obligasjoner finnes allerede, men vi kan styre kundene enda mer mot bevissthet rundt ESG-faktorene. Vi skal være en strategisk rådgiver for kundene våre, og da er faktorer som påvirker virksomhetenes bidrag til et mer bærekraftig samfunn en naturlig del av diskusjonen og rådgivingen. Det er ikke dermed sagt at vi nødvendigvis kommer til å ekskludere de som ikke ønsker å dreie sine valg i en mer bærekraftig retning, men vi ønsker å påvirke kundene våre til å gjøre nettopp det.

Danske Bank-konsernet har valgt ut tre av FNs 17 bærekraftsmål, som de følger. Det er nummer 4 – god utdanning, nummer 8 – anstendig arbeid og økonomisk vekst, og nummer 13 – stoppe klimaendringene.

– Vi har ulike initiativer knyttet til hver av de tre. Relatert til målet som omhandler god utdanning, jobber vi for å spre finansiell kunnskap – vi ønsker å bidra til at folk føler seg økonomisk trygge. I Danmark har Danske Bank, som landets største bank, gått inn for å aktivt dele kunnskap og bidra til gode økonomiske vaner fra en tidlig alder. Banken besøker blant annet skoler og har utviklet egne verktøy for å lære barn om verdien av penger. I Norge jobber vi i all hovedsak digitalt på dette området, forteller Kvåle.

For å følge målet som går på anstendig arbeid og økonomisk vekst, prioriterer konsernet å støtte gründerbedrifter og vekstselskaper. Dette gjør de blant annet gjennom to digitale plattformer, the Hub og PlusImpact.
– Ofte trenger oppstartsbedrifter annen rådgiving enn godt etablerte selskaper, og der ønsker vi å bidra til vekst.

Det siste av de tre bærekraftsmålene handler om å stoppe klimaendringene, og her kommer blant annet den grønne produktporteføljen inn i bildet.

– Som bank kan vi velge hvor vi ønsker kanalisere både investeringer og utlån. I tillegg handler det om å se på egne innkjøpsrutiner, forklarer Kvåle.

En bank- og finansbransje i endring

I begynnelsen av 2020, året som grunnet Covid-19 ble et annerledes år for de aller fleste bransjer, lanserte Danske Bank en liste med konkrete måltall, som skal nås innen 2023:

Danske Banks måltall for 2023

• Over 100 milliarder DKK i bærekraftig finansiering
• Minst 30 milliarder DKK i grønne investeringer
• 95 % fullførte opplæringer i compliance og risiko
• 35 % kvinner i senior lederstillinger
• 75 % reduksjon i CO2-utslipp
• Støtte 10 000 startups/vekstselskaper 
• Forbedre økonomi-kunnskapene til to millioner mennesker
– Dette er tall for Danske Bank som konsern, og innenfor noen av disse områdene har vi faktisk enda mer ambisiøse måltall i Norge, blant annet innenfor likestilling. Det skjer veldig, veldig mye i norsk bank- og finansbransje, og vi har tatt store steg siden jeg startet i denne stillingen for bare et par år siden, sier Kvåle, som ser tydelige endringer også hos kundene og i hvilke krav de stiller:

– De store selskapene er nok mest profesjonelle. For «hverdagsmennesket» veier lommeboka fortsatt tyngre enn hjertet. De vil gjerne ha grønne lån, men da må det være billig også. Samtidig opplever vi at miljøbevissthet veier tyngre og tyngre for de fleste.

På spørsmål om hvordan det er å bruke arbeidstiden sin på å bidra til en mer bærekraftig verden, blir Kvåle engasjert. Igjen.

– Det er utrolig spennende! Jeg har lært mye, og blir mer og mer optimistisk med tanke på at dette skal gå an å løse. Når så mange gode krefter jobber i samme retning, er alt mulig, avslutter hun.

Danica Pensjon og Danske Invest er en del av Danske Bank-konsernet.


Er det lenge siden du sjekket om du har riktige forsikringer og om du sparer nok til pensjon?