Gå til hovedinnhold

Barn på vei? Her er familiens tre viktigste forsikringer

Nå som dere blir flere er det viktig å sikre familien økonomisk hvis du blir rammet av en ulykke eller sykdom og ikke kan jobbe. Det kan være betryggende å ha forsikringer og noen er mer nødvendig enn andre. Her er de tre vi mener er
de viktigste.

Skulle du bli utsatt for et uhell, kan mangel på forsikring fort gjøre en lei situasjon enda verre. Mange forsikrer reiser og eiendeler, men glemmer å sikre seg mot det som kan ha størst innvirkning på økonomien. 

 

Dødsfallsforsikring

Det mest alvorlige du kan forsikre er ditt eget liv. Når du dør, etterlater du et tomrom – også i økonomisk forstand. Derfor er det viktig å sikre dine etterlatte hvis du skulle falle fra. I en slik situasjon vil de fleste slippe å bekymre seg for økonomien. Kan vi beholde boligen vi bor i? Kan vi betjene boliglånet og opprettholde samme levestandard med èn inntekt? De fleste vil nok heller bruke tiden på å ta vare på de rundt seg. 

Kort om dødsfallsforsikring:

 • Kan kjøpes fra fylte 18 år til og med 66 år
 • Forsikringen gjelder fram til fylte 75 år
 • Prisen beregnes ut fra alder, utdannelse og forsikringssum
 • Du bestemmer selv hvem som skal få pengene

Les mer om Dødsfallsforsikring

 

Dødsfallsforsikring bør tilpasses
inntekt og gjeld

Book møte med rådgiver

Uføreforsikring

I tillegg til død, kan uførhet også være kritisk for familiens økonomi og levestandard. Skjer det noe med deg eller din partner kan inntekten gå dramatisk ned, mens løpende utgifter forblir omtrent som før. Kanskje trenger dere også ekstra midler til å omstille dere til en ny livssituasjon.  Selv om de fleste er raske med å tegne boligforsikring, viser statistikk fra NAV og Finans Norge at det er større sannsynlighet for at du blir ufør i løpet av de neste 30 årene, enn at boligen din brenner ned.

Kort om uføreforsikring:

 • Månedlige utbetalinger allerede etter 1 års sykemelding
 • Engangsutbetaling ved varig uførhet
 • Forsikringen gir rett til utbetaling ved 50 % arbeidsuførhet
 • Alle utbetalinger er skattefrie

Les mer om Uføreforsikring

 

Uføreforsikring utbetales når du trenger det

Book møte om forsikring her

Barneforsikring

Når barna dine blir syke får du vondt i hjertet, det kan du ikke forsikre deg mot. Men det kan også påvirke lommeboka. Sykdom og skader kommer plutselig og kan vare lenge. Det kan ta tid å få støtte fra NAV og mange utgifter dekkes ikke. Hvem skal trøste barnet på sykehus? Svaret er opplagt. Men det er ikke opplagt at du har råd til å ta deg fri fra jobben for å være sammen med barnet ditt.

Kort om barneforsikring:

 • Kan kjøpes fra 3 mnd. og frem til fylte 18 år og opphører ved fylte 26 år
 • Dekker barnet ved ulykke , sykdom og uførhet
 • Gir full utbetaling ved 50 % uførhet

Les mer om Barneforsikring

Barn som blir uføre får omtrent samme inntekt som en minstepensjonist


Kjøp barneforsikring her

Er det lenge siden du sjekket om du har riktige forsikringer og om du sparer nok til pensjon?