Alvorlig sykdom hos en av dine nærmeste påvirker også deg som pårørende. Det gjelder både det følelsesmessige, praktiske og ikke minst det økonomiske. Har noen av dine nærmeste fått en alvorlig sykdom, er det viktig å være sammen med den syke og ikke måtte tenke på økonomien. Her kan banken din være en god sparringspartner, og en gjennomgang av den den økonomiske situasjonen kan gi trygghet og ro.

- I mine forsikringsgjennomganger har jeg opplevd mange ganger at den som står som begunstiget av en forsikring, er en som man kanskje bodde sammen med for mange år siden.

Morten Følstad, forsikringsrådgiver Danske Bank

Forsikringsordninger og begunstigelse

Dersom du ikke kjenner til hva du og dine nærmeste har av forsikringsdekninger, anbefaler vi deg å sjekke dette opp. Du kan ha forsikringer gjennom et forsikringsselskap og/eller via arbeidsgiver. Ved å logge inn på www.norskpensjon.no får man også en oversikt over hva man har i Uførepensjon. Her får man også en oversikt over hvem som er leverandør av uførepensjonen.

Det er også viktig å sjekke hvem forsikringene utbetales til (hvem som er begunstiget). Utbetalinger av forsikrings- og pensjonsordninger direkte til den eller de som er begunstiget.

  

Produkt

Hva får jeg i pensjon?

Vet du hva du vil få utbetalt i måneden når du går av med pensjon?
Vi lover at pensjon ikke er like vanskelig etter en prat med oss. 

Avtal en pensjonsprat