Selv om overlevelsen ved brystkreft heldigvis øker – mye takket være forbedrede metoder for utredning og behandling – snus livet på hodet for den sykdommen rammer. Når det første sjokket har lagt seg, dukker det gjerne opp en rekke praktiske spørsmål, som for eksempel om hvorvidt kvinnen har forsikringer som kan bidra til å gjøre den nye hverdagen lettere.

Vi hører ofte om hvor viktig det er med en bufferkonto for uforutsette ting, som for eksempel hvis du må kjøpe ny vaskemaskin eller reparere bilen. En forsikring blir som en bufferkonto dersom du skulle bli langtidssyk eller få en kritisk sykdom.

Det sier Anne Ophus, som jobber med oppgjør i Danica Pensjon. Hun sitter i det som kan kalles førstelinja, og følger et erstatningskrav fra A til Å – fra det blir mottatt til det blir utbetalt. Daglig snakker hun med mennesker som står midt i usikkerheten en ny diagnose bringer med seg. Så mange som en tredjedel av kvinnene hun utbetaler erstatningskrav til, har fått påvist nettopp brystkreft.

Og der kommer forsikring inn i bildet – det er det produktet alle må ha, men som de aller fleste håper de ikke får bruk for. For de som blir syke, er det imidlertid en lettelse at de tegnet forsikring den gangen de gjorde det, forteller Anne.


Trenger tid og ro for å bli frisk

Når en kunde tar kontakt med Anne, er det første spørsmålet ofte «har jeg i det hele tatt en forsikring som dekker dette, som dekker akkurat min sykdom?». Er svaret ja, begynner prosessen med å behandle erstatningskravet som kunden melder inn. 

Vi blir jo på en måte glade når kundene ringer oss for å undersøke, selv om det ofte er triste historier de forteller. En ny diagnose er gjerne vanskelig å forstå, og vi gjør derfor vårt beste for å prøve å hjelpe kunden med akkurat det. For ikke lenge siden var det en dame som lurte på hvorfor vi hadde skrevet «arbeidsufør» i papirene hennes, hun kjente seg ikke igjen i det, selv om hun visste at hun ikke kunne jobbe. Det er klart at når det dukker opp et så ukjent uttrykk, er det viktig å bruke tid på å forklare, sier Anne.

Veien frem mot utbetaling av et erstatningskrav, starter med innhenting av dokumentasjon. Først når dette er gjort, kan Danica Pensjon vurdere om kunden har rett til utbetaling. Disse rundene gir ofte et rått og nakent innblikk i kundens livssituasjon.

Det er klart vi kommer tett på disse menneskenes reise gjennom sykdommen, og vi får i tillegg til god kunnskap om behandlingsløp, også et innblikk i for eksempel familielivet. Da er det umulig å ikke kjenne på omsorg, forteller Anne.

Nylig ble hun oppringt av en far, som ringte på vegne av datteren. Hun hadde fått diagnosen brystkreft.

Han ville selvsagt hjelpe til med det han kunne, slik at datteren skulle slippe å bekymre seg for papirarbeidet. Når du blir syk, trenger du tid og ro for å bli frisk; det er det du må konsentrere deg om. Når du er der at du kjenner på utrygghet knyttet til helsesituasjonen din, skal du slippe å kjenne på økonomisk utrygghet i tillegg.


Kreft rammer hardt og urettferdig

Det går ikke mange dagene uten at brystkreft er omtalt i dokumentene som havner på Annes skrivebord. Med oktober og søkelys på brystkreft, håper hun at flere tenker gjennom hvorvidt de er sikret rent økonomisk:

Brystkreft rammer hardt og urettferdig, og vi kjenner alle noen som har et forhold til sykdommen; enten direkte eller ved at noen de er glade i får diagnosen. Det er en klar overvekt av brystkreft-saker blant de kravene som kommer inn fra kvinner. Minimum en gang i måneden snakker jeg med damer – i alle aldre – som har fått brystkreft.

For en tid tilbake fikk Anne inn et erstatningskrav fra en småbarnsmor med nylig påvist brystkreft. Tiden det tok fra hun oppdaget en hevelse i brystet, på senhøsten, til hun fikk diagnosen på nyåret, var naturlig nok preget av usikkerhet knyttet til hvordan livet skulle bli fremover.

Dette var en dame som ikke sjekka seg regelmessig, og som derfor ikke kunne si noe om hvor lenge hevelsen hadde vært der. Hun fikk gode prognoser, og tok kontakt med oss etter å ha fått diagnosen. Det hun lurte på da, som så mange andre, var om hun i det hele tatt hadde en forsikring som dekket brystkreft. I og med at hun hadde tegnet forsikring for kritisk sykdom, var svaret heldigvis ja, forteller Anne.

Det ble opprettet sak, og kvinnen fikk en engangsutbetaling basert på forsikringssummen hun hadde tegnet kritisk sykdom-forsikring for.

For henne betydde det at hun nå kunne tåle å stå i den nye hverdagen, med all usikkerheten den brakte med seg. Hun ble veldig lettet, og fortalte at utbetalingen gjorde det mulig for henne å ta med familien på en lenge etterlengtet ferietur. Familien behøvde å tenke på noe annet enn sykdom – de trengte et pusterom sammen, der både barn og voksne kunne skape nye minner. - Anne Ophus

Viktig at vi snakker om brystkreft

Tegner du kritisk sykdom-forsikring hos Danica Pensjon – og får utbetalt erstatningskrav, står du fritt til å bruke engangsutbetalingen som du vil. For de fleste betyr det én bekymring mindre.

Vi pleier å si at pengene bør brukes på noe som gjør deg glad, enten det er å betale ned gjeld, få hjelp til renhold eller noe helt annet, forteller Anne.

I løpet av de tre årene hun har jobbet med oppgjør, har Anne hørt historiene til kvinner som ikke lenger klarer å smøre brødskiver. Historier om unge kvinner som ikke har krefter til å dra opp glidelåsen på barnas jakker. Hun har møtt de som ønsker å fortelle – hver minste detalj – om sykdommen sin, og de som distanserer seg, som ikke engang nevner diagnosen.

Og de skal selv få velge hvor mye de deler, vi får de nødvendige opplysningene behandlende lege. I det vi har dokumentasjonen vi trenger, går det ikke mer enn 1–2 dager før pengene fra kritisk sykdom-forsikringen er på konto. Når vi ringer og forteller at en utbetaling er på vei, er det mange som blir helt på gråten.

Viktigheten av å ha gode mennesker rundt seg – samt riktige personforsikringer, er tematikk Anne ikke kan få snakket nok om. At vi i Norge lærer om budsjett på grunnskolen, men ikke om hvor stor forskjell en forsikring kan utgjøre, har hun vanskelig for å fatte:
Ingen planlegger å få en alvorlig diagnose, men skulle du bli syk, blir det enda tydeligere at helsa di er uerstattelig. Det er så viktig at vi snakker om brystkreft, for bare på den måten kan vi dele kunnskap om sykdommen. Jeg synes at kvinner som opplever brystkreft, og som deler sin historie, er så modige. At det i tillegg kan føre til at andre kvinner ser over personforsikringene sine, er en veldig fin bonus, avslutter hun.