Selskapets pensjonsporteføljer har levert god avkastning over tid, både absolutt sett og sammenlignet med konkurrentene. I tillegg har implementeringen av egen pensjonskonto gått svært bra, og flere sparelystne kunder velger Danske Bank-eide Danica Pensjon. Summen av dette gjør at ledelsen kan smile litt ekstra i sommer.

Flere kunder = flere ansatte

– Vi har veldig gode finansielle resultater, grunnet en solid driftsmargin. I tillegg har vi en fin vekst i alle kundesegmenter, samt at vi har gjennomført en vellykket implementering av egen pensjonskonto fase 1, som selvvalgt leverandør for blant annet NITO (Norges ingeniør og teknologorganisasjon).

Det sier administrerende direktør i Danica Pensjon, Steinar Nielsen, som samtidig anerkjenner at selskapet har hatt utfordringer med tanke på kundeservice den siste tiden:

– Vi er lei oss for at noen kunder, og da spesielt nye kunder, opplever en svartid som er under vår standard. Den enkle forklaringen er rett og slett at så mange ønsker å bli kunde hos oss. Når det er sagt, er det ikke slik det skal være, og vi har nå ansatt flere for å hjelpe oss med å ta unna trykket.
I tillegg jobber vi med å forbedre selvbetjeningsverktøyene våre, forteller han.

 

Steinar Nielsen, CEO i Danica Pensjon

Pågangen av nye kunder har med andre ord vært stor, og det til tross for den pågående Covid-19-pandemien. Kombinert med skjerpede regulatoriske krav, har det ført til at de ansatte – og ledelsen – i Danica Pensjon har hatt hendene fulle.


– Når det samtidig har skjedd mye rundt innføringen av EPK, fører dette til at det tidvis har tatt noe lengre tid å bli kunde, noe jeg har forståelse for at kan oppleves som krevende. Når det er sagt; vi gjør så godt vi kan, forteller Nielsen.


Bygger porteføljer for alle typer økonomiske klima

Danica Pensjon har de siste årene fokusert på å videreutvikle investeringsstrategien i pensjonsporteføljene Danica Valg. For mens det tidligere ble fokusert utelukkende på aksje- og obligasjonsfond i porteføljene, som mange av konkurrentene fortsatt gjør, har Danica Pensjon nå utvidet markedseksponeringen til flere typer investeringer.

 

Morten-Mathisen


– I Danica jobber vi veldig mye med investeringsstrategi, og vårt mål er å bygge robuste porteføljer for alle typer økonomiske klima.

 Morten Mathisen

 

Sånn sett kan både finanskrisen i 2008 og Covid-19-pandemien ses på som dumper i veien. Vi må se ting ut fra en langsiktig tidslinje, alltid.

Det sier Chief Investment Officer Morten Mathisen.

Han forteller at det i Danica Pensjon jobbes mye med å utvikle investeringsuniverset. Selskapet er blant annet i gang med å bygge opp en eiendomsportefølje bestående av norske og globale eiendomsfond. Dette gir Danica Pensjon en bred eksponering til en ny type investeringer, med flere attraktive egenskaper, som passer godt sammen med eksisterende aksjer og obligasjoner. 

– Dette gjør vi for å sikre en større bredde. Mer attraktive investeringer gir større forventet avkastning, og det er noe vi har lyktes med over tid, forteller Mathisen.


Slår konkurrentene år etter år

Hovedessensen i at Danica Pensjon kan levere rekordtall for første kvartal, tror Mathisen ligger i at de har jobbet godt over lang tid. 

– Vi har skapt gode resultater jevnt og trutt, og har lenge vært blant pensjonsselskapene som har gjort det svært godt. Vi står oss bra på både kort og lang sikt, noe som beviser at den strategien vi har hatt, har fungert veldig godt. Da koronakrisen traff oss så vi et kraftig fall i markedene, men innhentingen har gått veldig bra, og da spesielt aksjemarkedene. Her fortjener myndighetene ros for støttetiltakene de har servert. 

 

Morten-Mathisen


Både den rene aksjeporteføljen og Danica Valg Offensiv leverte best resultater av alle våre konkurrenter i 2020 og for de siste tre årene. Selv om det ikke er noen garanti for fremtidig avkastning, mener jeg at Danica er godt rustet til å levere gode resultater i årene som kommer også.

 Morten Mathisen

Mathisen mener at Danica Pensjon er rigget for å levere gode resultater i lang tid fremover:


– Med de endringene vi har gjort de siste årene, ser vi at vi har vært gode innenfor aksjeporteføljene. 

Noen tall:

Danica Valg Aksjer har steget 48 prosent fra bunnen i mars 2020
De sammensatte Danica Valg profiler har levert gode resultater de siste 12 måneder med avkastning mellom 16,8 og 37,7 prosent avhengig av hvilken profil som er valgt.
I første kvartal 2021 har pensjonsprofilene i Danica levert en avkastning på mellom 1 og 5 prosent.