En alvorlig og uheldig situasjon bidrar nå til stigende uro og store svingninger i det finansielle markedet. 

”Det er konflikten i Ukraina  kombinert med høy inflasjon og strammere pengepolitikk fra sentralbankene, som er hovedårsaken til de store svingningene vi ser i aksjemarkedet for øyeblikket. Det har betydning for alle investorer, også våre kunder, som kan oppleve negativ utvikling på pensjonssparingen sin,” sier vår investeringsdirektør Morten Mathisen. 

 

 

Rådet til våre kunder er tydelig

”Det er nettopp i situasjoner som denne at det er viktig å holde hodet kaldt og huske at pensjonssparing er en langsiktig investering. Selv om det er uro i markedet anbefaler vi at man holder seg til sin investeringsprofil i stedet for å ta forhastede beslutninger, fordi det er ekstremt vanskelig å time markedet ved slike hendelser. Vi mener alltid det er viktig at du har god risikospredning på din spareportefølje slik at du ikke er eksponert mot store enkelte risikofaktorer. Som for eksempel i våre pensjonsporteføljer Danica Valg, hvor vi helt tiden justerer porteføljene og sørger for en god balanse mellom mange forskjellige type investeringer og risikofaktorer.» sier Morten.


”Det er åpenbart at det ikke ser bra ut nå, men det er viktig å huske på at dette kommer etter tre sterke år med solid avkastning for en typisk pensjonskunde. Samtidig er vi på lengre sikt fortsatt optimistiske. Vi har en sterk økonomi med solide bedrifter, og vi tror på at markedene vil gå seg til i løpet av året,” sier Mathisen. 
For nesten akkurat to år siden var markedene også røde. Det var da verden begynte å stifte bekjentskap med coronaen, og på tross av store fall på 20-25 prosent tok det kun seks måneder før det tapte var innhentet igjen. 


”Situasjonene er selvfølgelig forskjellige, men det viser at det ofte kan betale seg å sitte i ro i båten, – spesielt når det kommer til pensjonssparing, som er langsiktig,” avslutter Morten.