Du som bedriftsleder kan fremover få mange spørsmål fra dine ansatte om pensjon. Fra 1. februar samles alle ansattes pensjonsordninger automatisk hos bedriftens pensjonsleverandør. Kort forklart skal egen pensjonskonto sørge for mer effektiv forvaltning – og at den ansatte får mer pensjon for hver krone spart. Men hva kommer dine ansatte til å lure på? Det finnes nok ingen fasit på akkurat dette, men her er fem av spørsmålene du bør kunne svaret på:
 

1. Må jeg gjøre noe for å få egen pensjonskonto?

Nei, den ansatte trenger ikke å gjøre noe. Alle pensjonskapitalbevisene han eller hun har opparbeidet seg når loven trer i kraft, overføres automatisk til arbeidsgivers leverandør. Unntaket er for ansatte som velger å reservere seg. Overføringen av pensjonskapitalbevisene skal skje innen tre måneder fra den ansatte mottar skriftlig informasjon om ny ordning fra bedriftsleder. Dette er selvsagt noe vi i Danica Pensjon hjelper deg med.
 

2. Lønner det seg å samle alle pensjonskapitalbevis hos én leverandør?

Alle som slutter i en jobb hvor de har hatt innskuddspensjon, får med seg et pensjonskapitalbevis. Dette beviset inneholder summen som er blitt innbetalt av tidligere arbeidsgiver. Om den ansatte har hatt flere arbeidsgivere med innskuddspensjonsordning, har han eller hun mest sannsynlig også flere pensjonskapitalbevis. For å få bedre oversikt, og samtidig kutte ned på kostnadene knyttet til forvaltning og administrasjon, lønner det seg for de aller fleste å samle alle pensjonskapitalbevisene hos én leverandør.
 

3. Hvilke valgmuligheter har jeg?

Mange synes fortsatt at pensjon er et vanskelig tema, og nettopp derfor er det så viktig at du tar ditt ansvar som bedriftsleder, og informerer alle ansatte om de nye reglene knyttet til egen pensjonskonto.
Det er opp til deg hvordan du ønsker å gå frem: Enten kan vi forklare for dine ansatte at det er opp til hver enkelt å bestemme hvordan de ønsker å investere pengene sine, eller så kan vi fortelle deg hvordan du på best mulig måte gir dem denne informasjonen. Om de bruker litt tid på å skaffe seg oversikt, har de et godt utgangspunkt for å ta riktig investeringsvalg. Minn dem gjerne på at investeringsvalget på innskuddspensjonen også kommer til å gjelde for pensjonskontoen. Råd dem til å undersøke hvilken investeringsprofil de har i dag – og fortell dem hvor og hvordan de kan rådføre seg for å finne ut hvilken som passer best for den enkeltes livssituasjon.
 

4. Hvem betaler for alt dette?

Uavhengig av den ansattes valg, betaler arbeidsgiver for administrasjonskostnader og forvaltning av aktiv kapital – det vil si kapital tilknyttet dagens arbeidsforhold. Den ansatte skal selv dekke forvaltningskostnaden for tidligere opptjent kapital, uavhengig om pensjonskapitalbevisene samles eller ikke.

 

5. Hva skjer om jeg bytter jobb?

Tidligere var det slik at om en ansatt sluttet i jobben før det hadde gått 12 måneder, fikk han eller hun ikke med seg pensjonsopptjening. Under det nye regelverket får den ansatte med seg opptjent pensjonskapital fra også ved arbeidsforhold kortere enn 12 måneder.
Allerede før den ansattes pensjonskapitalbevis overføres til pensjonsordningen, skal hun eller han få skriftlig informasjon om hva overføringen betyr rent konkret. Dette innebærer informasjon om risiko, kostnader og mulige investeringsvalg for den delen av midlene som knytter seg til tidligere opptjent pensjonskapital. Vi i Danica Pensjon deg mer enn gjerne med å gi denne informasjonen.

Mye å tenke på ?

Som kunde i Danica vil du bli godt ivaretatt.
Vår jobb er å hjelpe deg å oppfylle alle kravene som kommer til neste år.
I tillegg vil du alltid ha tilgang til relevant kompetanse
og god rådgivning når behovet melder seg.

Snakk med oss