Har du opprettet et testamente? Hvis ikke er du langt fra alene. Mange mennesker utsetter oppgaven til det er for sent – eller tror bare ikke at det er relevant for nettopp dem. I en moderne virkelighet hvor mange lever sammen uten å være gift eller har barn fra tidligere forhold, er et testamente veldig viktig.
Pernille Nørredam Branddorf, som er advokat i Danske Bank, peker på fem helt alminnelige situasjoner hvor et testamente er verdt å vurdere.

Om arveloven
Arveloven er den loven som bestemmer hvordan arven etter avdøde personer skal fordeles.

Som hovedregel går de som er utpekt i testamentet foran de som er arvinger etter lovens arvegangsregler, men det finnes tre unntak;

1.  For det første har barn som ikke har fått fullendt forsørgelsen sin o.l., rett til arv som går foran testament.
2.  For det andre har ektefellen uansett rett til en minstearv på fire eller seks ganger folketrygdens grunnbeløp.
3.  For det tredje har livsarvingene (dvs. direkte etterkommere som barn, barnebarn mv) rett til arv selv om det foreligger testament som sier noe annet. Barn har krav på 2/3 deler av dødsboet, dog aldri mer enn 1 million kroner til hvert barn. 

Du kan lese alt om arveloven på lovdata.no.
Dine, mine og våre barn
Lever du i en moderne familie med mine, dine og våre barn, vil du og din partner sannsynligvis sikre at barna stiller likt dersom en av dere dør. I tilfelle er det smart å opprette et testamente. Det er i utgangspunktet kun dine egne barn som arver deg automatisk. Din samboer sine barn gjør ikke det. 

Kjærester som bor sammen 
Det er en utbredt misforståelse at kjærester får arverett etter hverandre når de har bodd sammen i et par år. Men det er feil. Kjærester arver ikke automatisk etter hverandre bare fordi de lever sammen. Hvis du bor sammen med din kjæreste uten å være gift, er det derfor nødvendig med et testamente hvis dere vil sikre hverandre økonomisk om en av dere dør.

Ugifte par med barn
Kjærester arver heller ikke hverandre selv om de har felles barn. Hvis den ene parten dør, vil det ifølge arveloven være barna som arver den avdøde forelderen.
Det kan f.eks. bety at den etterlatte forelderen og barna risikerer å måtte flytte fra hjemmet, fordi hele arven skal settes til side til barna. Her kan et testamente sikre at en del av arven i stedet går til den etterlatte partner.
 
Single uten barn
Hvis du er enslig og ikke har barn eller ektefelle, så går arven etter deg enten til dine foreldre, søsken, besteforeldre, tanter eller onkler. Men hvis du ikke har noen av delene, går arven i siste ende til statskassen. Derfor kan det være relevant å vurdere om du eventuelt har andre ønsker. Som singel uten barn har du ingen tvangsarvinger, så du kan fritt lage testamente over alt du eier. Du kan enten testamentere arven etter deg til personer eller for eksempel til en forening med et – etter din mening – godt formål.
 
Gi arven som særeie
Kanskje vil du etterlate arven din til din sønn eller datter, men kanskje synes du ikke at arven skal deles med dine svigerbarn, hvis de skulle skilles. Med et testamente kan du sikre at arven gis som et særeie. På den måten kommer arven ikke til å inngå i den felles formuen mellom to ektefeller. Det kan også være en måte å sikre at en større familieformue blir i familien.