Du har mistet din nærmeste

Et dødsfall kan være en stor belastning for de pårørende. I tillegg til sorgen, er det ofte mange viktige beslutninger som skal tas. Denne guiden gir deg et innblikk i de vanligste økonomiske spørsmålene.

 • 1.  Hvordan ser økonomien ut?

  Din økonomiske situasjon som pårørende avhenger helt av om du for eksempel er ektefelle eller barn av avdøde. En forelders død påvirker ikke nødvendigvis voksne barns økonomi i så stor grad. Men en ektefelles død vil ofte ha stor økonomisk betydning for den etterlatte.

  Dersom det var den avdøde som tok seg av familiens økonomi, kan det være en ekstra belastning. Første skritt på veien er å få en god oversikt over familiens økonomi. Avtal gjerne et møte med banken, så hjelper rådgiveren din deg slik at økonomiske bekymringer tar minst mulig plass i en sårbar tid.
 • 2.  Hva skjer med boet/dødsboet?

  Når noen går bort, etterlater de seg det vi kaller et dødsbo. I tillegg til innbo og løsøre, består et dødsbo av den avdødes formue, gjeld, rettigheter og forpliktelser. 

  Ved et dødsfall er det mange ting å passe på med hensyn til oppgjøret av boet og andre praktiske gjøremål. Dette kan være svært tid- og ressurskrevende og kan ta alt fra noen uker til flere måneder. I mange tilfeller kan det være lurt å hente inn advokat eller noen med juridisk kompetanse. Vedkommende får da ansvaret for alt det praktiske og juridiske arbeidet i forbindelse med arveoppgjøret. 

  Arvingene vil motta skifte-/uskifteattest når de har sendt inn "Erklæring om privat skifte av dødsbo" til Tingretten. Dersom arvingene velger å overlate ansvaret og fullmakten for boet til én person, må vedkommende ha signert fullmakt fra de andre arvingene.

  For å kunne opprette kontofullmakt til bostyrer, må det sendes kopi av «Erklæring om privat skifte av dødsbo», og eventuelle fullmakter sammen med gyldig legitimasjon.


 • 3.  Hvordan arrangeres begravelsen?

  Det er langt fra alle som har erfaring med å planlegge en begravelse, og som pårørende må du ofte ta beslutninger raskt. Mange etterlatte har, av forståelige grunner, lite overskudd til å planlegge det økonomiske rundt begravelsen. 

  Når man skal planlegge en begravelse er det vanlig å være i kontakt med et begravelsesbyrå. De er profesjonelle og er vant til å håndtere denne typen situasjoner. For mange pårørende oppleves det godt å få hjelp i denne situasjonen. Begravelsesbyrået hjelper til og tilrettelegger for individuelle behov og ønsker.
  Fakta

  Visste du at ...

  Det er den som bestiller begravelsen som også skal betale den. Gravferdskostnadene dekkes normalt av den dødes midler og har første prioritet i dødsboet. Om det er lite midler i boet, kan man søke om gravferdsstøtte via NAV. Les mer om gravferdsstøtte via NAV.
 • 4.  Hva med livsforsikring og pensjon?

  En dødsfallsforsikring gjør livet økonomisk enklere for de som blir sittende igjen. Pengene man mottar fra forsikringen kan gi god økonomisk hjelp i en ellers krevende hverdag. Forsikringen gjelder frem til den forsikrede fyller 75 år.

  Den avdødes private pensjonssparing vil bli utbetalt til nærmeste pårørende. Unntaket er dersom den avdøde har begunstiget noen andre. En begunstiget er en personen som har rett til å få forsikringssummen utbetalt. 

  Dersom avdøde hadde innskuddspensjon fra sin arbeidsgiver, vil pensjonen gå til barn under 21 år. Er barna over 21 år går pensjonen til ektefelle/samboer. Har den avdøde en ytelsesordning med ektefellepensjon vil ektefellen få denne. Avtal en samtale med en av våre rådgivere for hjelp til å skaffe en oversikt over pensjonssparingen.

  Produkt

  Hva får jeg i pensjon?

  Vet du hva du vil få utbetalt i måneden når du går av med pensjon?
  Vi lover at pensjon ikke er like vanskelig etter en prat med oss. 

  Avtal en pensjonsprat
 • 5.  Hva skal skje med avdødes bolig?

  Hva som skjer med avdødes bolig er en av de viktigste beslutninger som må tas etter et dødsfall. Er du ektefelle ønsker du kanskje å fortsette å bli boende i boligen. Er du barn til avdøde kan det være du ønsker å selge boligen, eller kanskje har du søsken som ønsker å overta den.

  Det er flere ting å ta hensyn til her. Er det lån på boligen, og klarer du som ektefelle å betjene lånet alene? Avtal gjerne et møte med banken, så hjelper vi deg å finne den beste løsningen.
  Kontakt

  Opplever du store forandringer?

   

  Forandringer i livet kan også påvirke økonomien din. Vi kan hjelpe deg med å få oversikt over økonomien, samt å finne de løsningene som passer best for deg.

  Avtal et møte

Er det lenge siden du sjekket om du har riktige forsikringer og om du sparer nok til pensjon?

Content is loading