Nå får du din egen pensjonskonto hvor alt du har opptjent i innskuddspensjon samles automatisk på en plass. Kontoen blir opprettet hos pensjonsselskapet som din nåværende arbeidsgiverhar avtale med og samlingen av dine pensjonsavtaler skjer automatisk - du trenger ikke å gjøre noe selv. 

Tre grunner til at egen pensjonskonto er bra for deg:

1. Det blir lettere å tilpasse hvordan dine penger investeres
2. Du sparer penger når du betaler færre gebyr 
3. Du får bedre kontroll på egen pensjon når alt er samlet på en plass

Egen pensjonskonto gir deg valgfrihet

Selv om lovendringen om egen pensjonskonto trådde i kraft fra nyttår er det først fra 01. februar 2021 du kan foreta aktive valg for din pensjon.  
 
Alternativ 1: Ikke gjør noen ting. Da vil alt du har av opptjent innskuddspensjon så langt, automatisk samles hos arbeidsgivers pensjonsleverandør.

Alternativ 2: Velg selv hvilket selskap som skal forvalte pensjonen din. 

 

Du kan velge Danica som din pensjonsleverandør
Egen pensjonskonto innebærer at du selv kan velge hvor du skal spare til pensjon, om du vil. Har du ikke pensjonen din hos oss i dag, men ønsker å ha det når egen pensjonskonto trer i kraft, må du gjerne kontakte oss. Da sender vi deg en link inn til en brukervennlig digital løsning hvor du samler pensjonen din hos oss og bestemmer hvordan du vil investere den. Vi rådgir deg underveis!Mer pensjon for pengene med egen pensjonskonto
Kort forklart gjør endringen at alle pensjonskapitalbevisene dine – opptjent både via nåværende og tidligere arbeidsgivere  automatisk samles på en egen pensjonskonto, med mindre du reserverer deg mot dette. Det gir en mer effektiv forvaltning.

 
For de av oss som har innskuddspensjon gjennom arbeidsgiver, har det å bytte jobb frem til nå betydd at du blir sittende med flere pensjonskapitalbevis – gjerne også hos flere ulike leverandører. Den nye ordningen skal sørge for at du får større frihet til å velge hvor pensjonen din forvaltes – og med det også bedre oversikt og lavere kostnader.
 
– Nordmenn flest skifter arbeidssted mer enn én gang i løpet av livet, og har derfor pensjonskapital som forvaltes hos flere forskjellige leverandører. Har du hatt tre arbeidsgivere, som alle har spart pensjon for deg hos ulike leverandører, skjønner vi at det kan bli uoversiktlig. Dette slipper du å tenke over med egen pensjonskonto, for da har du muligheten til å samle alt på ett sted. 


 

 

 


Det sier autorisert finansiell rådgiver Stine B. Mellevold i Danica Pensjon.

Og det er nettopp dette som er tanken bak egen pensjonskonto – at pensjon skal bli både enklere og mer oversiktlig, i tillegg til at du får mer igjen for hver krone spart. Ved å samle pensjonen din på ett sted kan du nemlig få ned eventuelle forvaltnings- og administrasjonskostnader. Frem til nå har det vært arbeidsgiver som har bestemt hvor pensjonssparingen din skal plasseres, noe som også er grunnen til at du kan ha pensjonskapitalbevis hos flere ulike pensjonsleverandører. Har du det, betaler du gebyrer til hvert av selskapene som passer på pengene dine. Med egen pensjonskonto får du mer pensjon for pengene.

 

 

Tre av fire synes pensjon er komplisert

Men hvordan fungerer egentlig dette med innskuddspensjon? Jo, arbeidsgiveren din er lovpålagt å spare minimum to prosent av bruttolønn til din fremtidige pensjon.

 Akkurat hvor mye du får avhenger av en rekke faktorer, som:

  • Hva du har i lønn
  • Hvor lenge du har jobbet – og har planer om å jobbe
  • Hvor stor prosentsats arbeidsgiveren din har valgt å spare til deg
  • Størrelsen på avkastningen – altså fordelingen mellom aksjer og renter

 

I og med at mange av oss, ifølge Accenture så mange som tre av fire, synes at pensjon er komplisert, har en stor andel nordmenn dermed også unnlatt å samle pensjonen sin. Når egen pensjonskonto innføres, samles pensjonskapitalbevisene automatisk. For arbeidstaker er resultatet bedre oversikt og lavere administrasjonskostnader, og den eneste potensielle ulempen er at du ikke nødvendigvis ser pensjonen i banken du bruker til daglig. Med mindre du selv tar et aktivt valg:

 
– Det er faktisk du selv som bestemmer hvordan pengene dine skal investeres. Bruk litt tid på å skaffe deg oversikt – slik at du et kan ta et riktig valg for deg selv.

 


Myndighetene legger til rette, du bestemmer 

Lurer du på hva kan du gjøre allerede i dag?  Det som er viktig å huske, er at investeringsvalget på innskuddspensjonen din også kommer til å gjelde for pensjonskontoen. Finn derfor ut hvilken investeringsprofil du har i dag, og sørg for at det er den som passer best for din situasjon.

Selv om myndighetene legger opp til at vi skal ta egne valg når det kommer til hvor vi vil ha pensjonen vår, er det opp til hver enkelt å følge med på om den spares riktig, avslutter Mellevold.


Alt om egen pensjonskonto samlet på en plass

 

Les mer