For Morten Mathisen, Investeringsdirektør i Danica Pensjon, er det viktig at vi får et mer aktivt forhold til både pensjon og investeringsprofilen vår. 

 Morten-Mathisen

-Vi vet at de fleste har et aktivt og fornuftig forhold til for eksempel boliglånsrenten sin, nettopp fordi det er penger å tjene på velge riktig. Det samme gjelder for din investeringsprofil. Juster slik at den passer deg og du kan sitte igjen med langt mer i avkastning enn om du ikke gjør det.

Morten Mathisen

 

Som ansatt i privat sektor vil innskuddspensjon fra arbeidsgiveren din, i tillegg til folketrygd, utgjøre en stor del av lønna du skal leve av når du slutter å jobbe. Siden pensjon fra arbeidsgiver plasseres i aksjer -  og rentefond er det også din arbeidsgiver som i første omgang bestemmer hvordan dine penger skal forvaltes, og dette valget er ikke nødvendigvis det beste for deg, ifølge Morten Mathisen. 


- Over 80 prosent av avkastningen på din pensjonssparing avgjøres av hvilken risiko du tar. I innskuddspensjon har de fleste blitt tildelt en investeringsprofil av sin arbeidsgiver, og profilen avgjør hvilken fordeling du har i aksjer og rentefond. Arbeidsgiveren din tar et valg for felleskapet, ikke for deg personlig. Erfaringsmessig vet vi at bare mellom 5-10% tar har tatt egne valg, sier Mathisen

 

Rådet fra eksperten

Av den enkle grunn at vi alle er forskjellige og har ulike preferanser er det ikke et fasitsvar på hvilen investeringsprofil som passer akkurat deg. 

- Når vi vet at fåtallet har justert investeringsprofilen sin mener jeg at alt for mange har for lav aksjeandel og burde tatt en mer offensiv profil for sin pensjonssparing. Er det 15 år eller mer til du skal gå av med pensjon tåler de aller fleste en høyere eksponering i aksjefond.


Morten-Mathisen

-  Når du sparer til pensjon må du huske at tiden er din beste venn. Sett pengene dine i arbeid når du er ung, slik at du får større kjøpekraft når du er eldre 

Morten Mathisen

 

Investerer du i aksjer i ung alder forventer vi en høyere avkastning over tid, men også flere svingninger underveis. Rentefond gir deg færre svingninger men også lavere forventet avkastning i det lange løp, forklarer Morten. 

- Er du i 30 årene skal dine penger forvaltes i opp mot 40 år. Da er det å forvente at den avkastningen du får med deg på veien vil utgjøre store deler av pensjonen din når den tid kommer – selv om du har opplevd store svingninger underveis. 

Avkastning er gullet du ikke vil gå glipp av, fortsetter Mathisen men understreker at du ikke må gå på akkord med ditt syn på risiko og forventninger til fremtiden når du velger investeringsprofil. 

Hva er en investeringsprofil?
Investeringsprofil, risikoprofil og pensjonsprofil? Navnet kan være forskjellig, men felles for alle er at de sier noe om fordelingen av aksje- og rentefond i din pensjonssparing. Du kan selv velge hvor stor andel aksjer du vil ha i din investeringsprofil basert på ønsket avkastning, hvor stor risiko du er fortrolig med og hvor lenge det er til du skal slutte å jobbe. 
I våre profiler får du automatisk nedvekting som betyr at vi automatisk trapper ned andelen aksjer jo nærmere pensjonsalder du kommer. 

Les mer om hvilke valg du har i Danica

Se Stine forklare investeringsprofil 

Slik gikk det med din pensjon i første kvartal 2021