1. Må jeg gjøre noe for å få egen pensjonskonto?

Nei, du trenger ikke å gjøre noe. Alle pensjonskapitalbevisene du har opparbeidet hos dine tidligere arbeidsgivere, overføres automatisk til din egen pensjonskonto hos vår leverandør, som er Danica Pensjon. Hvis du ikke ønsker at Danica skal forvalte pensjonssparingen din står du fritt til å velge annen leverandør. 

2. Lønner det seg å samle alle pensjonskapitalbevis hos én leverandør?

Alle som slutter i en jobb hvor de har hatt innskuddspensjon, får med seg et pensjonskapitalbevis. Dette beviset inneholder summen som er blitt innbetalt av tidligere arbeidsgiver, inklusiv avkastning. Om du har hatt flere arbeidsgivere med innskuddspensjonsordning, har du altså mest sannsynlig flere pensjonskapitalbevis. 
Med innføring av egen pensjonskonto vil alle pensjonskapitalbevisene dine samles på ett sted. Det vil redusere kostnadene til administrasjon, og gi deg bedre oversikt. Så ja, det vil med stor sannsynlighet lønne seg.

 

3. Hvilke valgmuligheter har jeg når pengene mine skal plasseres?

Kort forklart er det sånn at pengene som settes av til din pensjon, investeres i en kombinasjon av aksjefond og rentefond. I utgangspunktet er det arbeidsgiveren din, altså vi, som velger hvordan pengene du sparer skal fordeles mellom aksjefond og rentefond. Du kan imidlertid selv logge deg inn på Min side hos Danica og velge en annen sammensetning. Det som er særlig viktig å tenke på, er at rentefond er mindre utsatt for svingninger, men vil sannsynligvis gi litt lavere avkastning enn aksjefond. 
 
For å finne ut hva som passer best for akkurat deg, må du bruke litt tid på å sette deg inn i alternativene Danica tilbyr. Det handler blant annet om å forstå dette med risiko og alder. Har du mange år igjen til du skal gå av, er risikoen ved å plassere en større andel i aksjer liten. Har du få år igjen, er det tryggere å velge en større andel rentefond. Hos Danica Pensjon øker andelen rentefond etter som du nærmer deg pensjonsalderen – med mindre du selv aktivt velger noe annet. 

På norskpensjon.no finner du for øvrig mye og objektiv informasjon om egen pensjon og pensjonsordningene til ulike forvaltere. En tur innom denne nettsiden vil gi deg et godt grunnlag for å gjøre dine egne vurderinger og valg. 

 

4. Hvem betaler for administrasjon og forvaltning?

Uavhengig av hva du velger, betaler vi som din arbeidsgiver for administrasjonskostnadene og forvaltning av penger tilknyttet ditt arbeidsforhold hos oss. Inkludert administrasjon av tidligere pensjons-kapitalbevis så lenge alt er samlet hos Danica. Du må imidlertid selv dekke forvaltningskostnadene for tidligere opptjent pensjon, uavhengig om du velger å samle pensjonskapitalbevisene hos Danica eller ikke.

 

5. Hva skjer om jeg bytter jobb?

Tidligere var det slik at om en ansatt sluttet i jobben før det hadde gått 12 måneder, fikk han eller hun ikke med seg pensjonsopptjening ved jobbskifte. Under det nye regelverket får ansatte med seg opptjent pensjonskapital også ved arbeidsforhold kortere enn 12 måneder. All opptjening vil da automatisk bli overført til den forvalteren din nye arbeidsgiver har valgt, med mindre du bestemmer noe annet.