- Stadig flere kunder velger oss, samtidig som at brutto premieinnbetalingene øker og driftsresultatet forbedres, sier administrerende direktør i Danica Pensjon, Steinar Nielsen.


I løpet av årets ni første måneder har kundenes brutto innbetalinger økt med hele 124 prosent i forhold til fjoråret.

- Dette skyldes at vi har lyktes godt med lanseringen av «Egen pensjonskonto», samt at våre eksisterende kunder har betalt inn mer enn tidligere. Flytting av tidligere opptjente pensjonskapitalbevis har også vist seg å bidra svært positivt for oss, og reflekterer en god portefølje av kunder, sier Nielsen. 


30 prosent avkastning siste 12 måneder

Nielsen mener en av Danicas viktigere oppgaver er å forvalte midlene kundene innbetaler på en måte som både er bærekraftig og gir en god avkastning. 

 

- Vi har også hatt veldig god avkastning på våre pensjonsprofiler, og vår aksjeportefølje har gitt en avkastning på 29,2 prosent siste 12 måneder. Det er summen av innbetalingene og avkastningen som avgjør hva du har å leve av den dagen du er ferdig i arbeidslivet, sier han. 

Økte innbetalinger, god avkastning og god kundetilgang har medført at den totale kapitalen som nå forvaltes via Danica Pensjons norske virksomhet har rundet 30 milliarder kroner, som tilsvarer en økning på 23 prosent målt mot samme periode i fjor.

- Da vi satte en ny kurs sommeren 2018, handlet det om å komme tettere på våre felles kunder i Danske Bank-konsernet i Norge. Det har vi lyktes svært godt med, og utarbeidet tydelige verditilbud som harmonerer med det å være kunde i banken. Dermed har vi klart å vokse fra 16 milliarder til 30 milliarder i løpet av disse tre årene. Det er nær en dobling, og det er vi svært godt tilfreds med, sier Nielsen.


Enklere oversikt, lavere kostnader og økt valgfrihet

Egen pensjonskonto har vært både en krevende og spennende regulatorisk endring, som Nielsen mener gir økt dynamikk og bidrar til økt konkurranse i et marked som har vært ganske forutsigbart over tid.

 

- Egen pensjonskonto handler om at myndighetene legger til rette for at du som arbeidstaker skal kunne få enklere oversikt, lavere kostnader og økt valgfrihet. Det er selvsagt en strategisk mulighet for en utfordrer med 5-6% markedsandel, og den har vi benyttet oss av, fortsetter lederen av Danica. Vi er veldig tilfreds med både den tekniske implementeringen, som gir lavere byttebarrierer, men også de resultatene vi ser så langt for egen del, sier Danica-sjefen. 

 

I fjor høst valgte Norges største fagforening for ingeniører og teknologer, NITO, å tilby «Egen pensjonskonto» til sine 92.000 medlemmer via Danica Pensjon.

 

- Dette er en stor og viktig avtale for oss, og for NITO selv. Pensjon er utsatt lønn, og det er helt naturlig at arbeidstakerorganisasjonene involverer seg på vegne av sine medlemmer for å sikre at de både har en konkurransedyktig, bærekraftig og enkel pensjonsordning, sier Nielsen.  


 

Nøkkeltall per 3. kvartal 2021

 

Resultat før skatt 119,3 mill. kroner vs. 101,1 mill. kroner på samme tid i 2020
Avkastning på egenkapitalen 15,3 prosent vs. 15,8 prosent på samme tid i 2020
Solvensgrad 163 prosent vs. 166 prosent på samme tid i 2020
Brutto premieinnbetalinger 5,8 milliarder kroner, opp 124 prosent vs. samme tid i 2020
Forvaltningskapital 30,2 milliarder kroner, opp 23 prosent vs. samme tid i 2020