Hvis du sparer maksbeløpet på 40 000kr i år,
vil du kunne redusere skatten din med inntil 8 800 kroner
for inntektsåret 2020.

 

Frist for innbetaling:
For å sikre at du mottar skattefradraget er siste frist for innbetaling til din IPS Mandag 21. desember. 

For innbetaling til din IPS-konto benytter du kontonummer: 8101.07.76732.

Merk innbetalingen med ditt avtalenummer.
Avtalenummeret ditt finner du på Min side på Danica.no, eller på tidligere tilsendte årsoppgaver.

Har du ikke opprettet IPS enda, kan du gjøre det her

Bestil IPS