Positiv utvikling i andre kvartal

Andre kvartal var en svært god periode hvor de globale aksjemarkedene stiger hele 19%. Juli var enda en god måned hvor både Oslo Børs og globale aksjer fortsatte å stige. Begge de nevnte markeder stiger 3,9%.
Danicas pensjon- og spareporteføljer har hatt svært god utvikling gjennom de siste månedene og vi kan nå konstatere at vi har tatt igjen det meste av verdifallet fra februar og mars, da koronakrisen slo inn for fullt. Både våre investeringer i aksjer og kredittobligasjoner stiger pent gjennom den siste perioden.
Porteføljene er forsiktig posisjonert med en liten overvekt til risikable aktiva. Dette gjenspeiler vår forventning om at vi vil unngå en langvarig økonomisk resesjon og at selv om det vil være høyere volatilitet i markedene fremover så er vi forsiktig optimistisk til utviklingen de kommende månedene.
I obligasjonsmarkedet har utviklingen også vært god i juli med svakt fallende statsrenter og reduksjon i kredittpåslagene som begge har bidratt til god vekst for våre obligasjonsporteføljer.

 

Dollaren påvirker verdensøkonomien

Dollaren svekket seg kraftig og er ned 13,8% mot kronen siden april. Den kraftige svekkelsen av dollaren gir flere signaler om finansmarkedet. På den positive siden er dollaren ofte sterk når usikkerheten er høy og investorer søker «trygge havner», og svekkelsen av dollaren kan derfor ses som et signal om at risikoviljen er økende. Dette støttes av at børsene har steget og kredittpåslagene har kommet inn for de mer risikable obligasjoner.
På den andre siden så tyder dollarsvekkelsen på at koronasituasjonen igjen har forverret seg i USA, hvilket er negativt for amerikansk økonomi fremover.
Det er vekstselskaper som har gjort det best i sommer og det er IT-selskapene som har vært vinnersektoren. De store amerikanske teknologiselskapene har i hovedsak rapportert bedre enn ventet for andre kvartal, og selskaper som Amazon, Facebook og Apple har utviklet seg meget sterkt.

 

Morten Mathisen, Head of investment i Danica pensjon

 

Veien videre

 Vi er nå i en fase med gradvis gjenåpning av økonomiene over hele verden og dette bidrar til å løfte kursene på aksjer og andre risikobaserte aktiva. Utsiktene til en koronavaksine er gode, og dette er også gode nyheter for finansmarkedene. I tillegg gjennomfører verdens myndigheter massive støttetiltak gjennom sentralbankenes pengepolitikk og med støtteordninger gjennom finanspolitikken.  

Dette er faktorer  som gjør at vi går høsten i møte med forsiktig optimisme.

 

Snakk med oss om din sparing


Hvis du trenger en sparringspartner rundt egne investeringer
er vi i Danica klare til å hjelpe deg.

Du er alltid velkommen til å snakke med våre autoriserte rådgivere.
De svarer på dine spørsmål og gir deg råd som passer deg og din økonomi.

 

 Snakk med oss