Når bedriften må permittere ansatte

Som et resultat av koronapandemien har mange bedrifter sett seg nødt til å permittere ansatte. Hvilke muligheter ligger i bedriftens pensjonsavtale, og hvordan påvirker en permittering dine ansattes pensjon? 

Danica strekker ut en hånd til selvstendige næringsdrivende

Korona-pandemien påvirker oss alle, men det er spesielt enkeltpersonsforetak og selvstendig næringsdrivende som rammes hardt økonomisk av dagens situasjon.

Les mer her

Innskuddspensjonslovens hovedregel er at de ansatte skal meldes ut av pensjonsordningen ved permittering på grunn av driftsinnskrenkninger. Det kan imidlertid avtales at de ansatte skal være i ordningen. Hva du har valgt for din bedrift, finner du enten i avtaledokumentene eller ved å snakke med oss.


 

Her er en oversikt over valgmulighetene:

1. Permittere ansatte opprettholder sitt medlemskap.

Bedriften fortsetter å betale sparing og risikodekninger som før. Bedriften kan beslutte å redusere innskuddsplanen ned til minimumssatsen på 2%. I dette tilfellet må bedriftens styringsgruppe/tillitsvalgte involveres før beslutning.

 

2. Permittere ansatte opprettholder sitt medlemskap, men sparingen opphører midlertidig.

Sparingen bortfaller. Bedriften fortsetter å betale risikodekningene for den ansatte. Denne løsningen krever en endring av avtalen dersom man i utgangspunktet har en avtale om fortsatt medlemskap ved permittering.
I dette tilfellet må også bedriftens styringsgruppe/tillitsvalgte involveres før beslutning. Endringen vil kun gjelde for fremtidige permitteringer. Dette må utføres av oss i Danica og ikke direkte i Bedriftsportalen.

Bedrifter som allerede har avtale om utmelding ved permittering må sende oss en skriftlig bekreftelse på at de ønsker en slik løsning.

Dette er en ordning som er tilpasset den spesielle situasjonen som har oppstått i forbindelse med koronapandemien og har foreløpig en varighet på seks måneder.

 

3. Melde permitterte ansatte ut av pensjonsordningen.

Hvis det er avtalt at de permitterte skal beholde sitt medlemskap ved permittering, må avtalen endres før man kan melde ut. Dersom man skal endre avtalen må bedriftens styringsgruppe/tillitsvalgte involveres før beslutning. Utmeldingen innebærer at det overfor den ansatte vil bli utstedt pensjonskapitalbevis, alle pensjons- og forsikringspremier opphører og den ansatte har rett på å tegne fortsettelsesforsikring.

 

Kontakt oss

Er du usikker på hva som er den beste løsningen for bedriften og for dine ansatte? Vi hjelper deg med rådgivning og informasjon om hvordan dere rent praktisk skal gå frem.

Eng

Danske Bank:

Hva bør du som bedriftsleder tenke på i dagens korona-situasjon? Og hva kan din bedrift få hjelp med av banken?

Her finner du svar.

Hvordan du kan komme i kontakt oss

Kundesenter 73 56 32 00
Åpningstider:
 • Åbningstider Mandag – fredag: 08:00 – 16:00
  Åbningstider Lørdag - Søndag: Stengt

 • Ring oss
  Kundesenter 73 56 32 00
  Åpningstider:
  • Åbningstider Mandag – fredag: 08:00 – 16:00
   Åbningstider Lørdag - Søndag: Stengt

 • Skriv til oss

  Spørsmål og andre henvendelser

  Du er alltid velkommen til å skrive til oss. Vi kontakter deg så raskt vi kan og senest innen 1 virkedag. For riktig og effektiv behandling av en eventuell klage ber vi om at du skriver til oss via «Formell klage».

 • Book møte

  Book et møte med oss

  Som kunde i Danica vil du ha tilgang til autoriserte finansielle rådgivere som vil bruke
  tid sammen med deg for å legge en plan tilpasset dine ønsker og behov.

  Vi vil etterstrebe å gi klare og tydelige råd som vil gjøre deg i stand til
  å ta gode velbegrunnede valg, som gir økonomisk trygget – i dag og i framtiden

Er det lenge siden du sjekket om du har riktige forsikringer og om du sparer nok til pensjon?