1.    Er du selvstendig næringsdrivende, freelancer eller enkeltpersonsforetak?

Vi tilbyr selvstendig næringsdrivende å fryse innbetalingen på pensjonssparingen sin – uten at det går ut over forsikringspakken. Ta kontakt med oss for å avtale oppstart for ordningen. Les mer om dette her. 
 

2.    Har du bedriftsavtale hos oss og har problemer med å betale neste faktura?

Vi har stor forståelse for den vanskelige situasjonen mange av våre kunder befinner seg i akkurat nå.
Ifølge lov om obligatorisk tjenestepensjon er det ikke mulig å fryse eller utsette pensjonsinnbetaling for ansatte.  

 

3.    Jeg må permittere ansatte, hva gjør jeg?

Bedriften kan enten velge at ansatte som blir permittert på grunn av driftsinnskrenkninger meldes ut, eller at de skal fortsette som medlemmer. Danicas bedriftskunder har valgt en av disse ordningene. Bedriftens valg følger av innskuddspensjonsavtalen og tiltredelseserklæringen.
 
1. Bedrifter som har avtalt at ansatte som permitteres grunnet driftsinnskrenkninger skal stå som medlem
Dette betyr at under permittering vil de ansatte beholde sine rettigheter både med tanke på pensjonssparing og forsikringer. Bedriften har i dette tilfellet tre valg:

A. Fortsette avtalen som før.

B. Fortsette avtalen, men sette ned sparingen til lovens minimum, det vil si 2 %, med virkning også for allerede permitterte ansatte, fra endringstidspunktet. Dette forutsetter at bedriften ikke har avtalt fast innskuddssats med de ansatte. Danica anbefaler at en slik nedsettelse gjøres med en tidsbegrensning på seks måneder, med mulighet til forlengelse dersom situasjonen krever det. En slik løsning krever at de ansatte varsles.

C. Beslutte å endre sin avtale til en avtale hvor de permitterte ansatte skal meldes ut, jf innskuddspensjonsloven § 4-3 (3). En slik endring kan ikke gjøres med tilbakevirkende kraft for allerede permitterte ansatte, kun for de som blir permittert i etterkant av endringen. Utmeldingen innebærer at det overfor den ansatte vil bli utstedt pensjonskapitalbevis. Alle pensjons- og forsikringspremier opphører, og den ansatte har rett på å tegne fortsettelsesforsikring. Endringen forutsetter at styringsgruppe/tillitsvalgte blir konsultert, og at de ansatte er informert, jf Innskuddspensjonsloven § 2-7.

2. Bedrifter som har avtalt at ansatte som permitteres grunnet driftsinnskrenkninger skal meldes ut.
Utmeldingen innebærer at det overfor den ansatte vil bli utstedt pensjonskapitalbevis. Alle pensjons- og forsikringspremier opphører, og den ansatte har rett på å tegne fortsettelsesforsikring.
Bedriften kan beslutte å endre dette til en avtale hvor permitterte medlemmer likevel skal stå som medlemmer av ordningen.
 
Vi ber den enkelte bedrift ta kontakt for individuell rådgivning og ytterligere informasjon om regelverket og hvordan dere rent praktisk skal gå frem.

Danica Pensjon

Danica Pensjonsforsikring AS (Danica Pensjon) er et livs- og pensjonsforsikringsselskap i Danske Bank-konsernet. 

Har du spørsmål om pensjon eller forsikring? Rådgiverne hos Danske Banks liv- og pensjonsselskap, Danica Pensjon, hjelper deg gjerne!

Telefon: 73 56 32 00
E-post: danica@danica.no

Les mer om Danica Pensjon her