Vi antar at det er mange bedrifter som kan komme i en situasjon hvor det ikke er likviditet til å betale innskudd og premier.
 
Hvordan vi som livselskap og du som arbeidsgiver, skal forholde oss til de forskjellige scenarioene denne krisen resulterer i, er nå under vurdering gjennom tiltakspakkene som myndighetene har lansert for næringslivet. 
  
En samlet livbransje, i regi av Finans Norge, er nå i dialog med myndighetene om å avklare konsekvenser,  både for deg som kunde og oss som livselskap. 
 
Vi i Danica Pensjon har stor medfølelse for situasjonen mange av våre kunder befinner seg i, og vi vil gjøre vårt ytterste for å finne gode løsninger, innenfor det til enhver tid gjeldende regelverk. Du vil få mer informasjon fra oss så snart dette er avklart og vi vet hvordan vi skal forholde oss til den ekstraordinære situasjonen vi befinner oss i.


Med vennlig hilsen

Steinar Nielsen

Administrerende Direktør i Danica Pensjon