Både norske og globale aksjer fortsatte å stige gjennom kvartalet, og den brede verdensindeksen har steget rundt 13 prosent så langt i år. Etter første kvartal med frykt for tiltagende inflasjon og stigende renter, har andre kvartal vært preget av avtagende inflasjonsfrykt og fallende renter. Dette til tross for at løpende inflasjonstall riktignok har overrasket på oppsiden og tematikken i høyeste grad opptar markedene. Den amerikanske sentralbanken er fortsatt overbevist om at oppgangen i inflasjonen er forbigående, men måtte allikevel justere sine renteforventninger gjennom kvartalet.Avkastning 2. kvartal

Morten Mathisen


"Danica har levert svært gode resultater i andre kvartal og første halvår samlet."

Morten Mathisen
Chief Investment Officer

De rene aksjeporteføljene har steget 12 prosent så langt i år. Også de sammen satte pensjonsporteføljer har levert gode resultater med avkastning mellom 3,5 og 9 prosent avhengig av hvilken risikoprofil som er valgt. Pensjonsporteføljen med moderat risiko har steget 6,4 prosent, noe som er på nivå med porteføljens referanseindeks.

I andre kvartal har pensjonsporteføljene levert en avkastning på mellom 2 og 7 prosent.

Det er viktig å huske på at pensjonssparing er langsiktig og det er derfor gledelig at våre kunder også har fått gode resultater hvis vi kikker på litt lenger horisont. 

Så når du logger inn til Din Side her i Danica så er det verdt å merke seg hvordan avkastningen har vært over en lengre periode.

  

Utvikling i markedet

  • Både globale og amerikanske aksjeindekser fortsetter å sette rekorder gjennom kvartalet. Den brede S&P500 indeksen stiger 8 prosent gjennom kvartalet og har steget 39 prosent siste 12 måneder.
  • Verdensindeksen stiger også 8 prosent gjennom kvartalet gode 38 prosent siste 12 måneder. For den brede aksjeindeksen for Emerging Markets butter det litt mer, men dette markedet har allikevel steget 9 prosent i år.
  • Oslo Børs er fortsatt blant de sterkeste markeder og har steget 15 prosent så langt i år.
  • Oljeprisen fortsetter å stige gjennom kvartalet som følge av positive forventninger til den økonomiske aktiviteten fremover. Nordsjøolje stiger fra 63 til 75 dollar fattet i andre kvartal.
  • Kronen har svingt mye gjennom kvartalet, først med en kraftig kronestyrkelse spesielt mot USD, for så å svekke seg igjen mot slutten av kvartalet. 
  • Norges Bank holdt som ventet styringsrenten uendret på 0 prosent ved siste rentemøte, men løftet rentebanen mye. Rentebanen signaliserer en renteøkning i september og deretter en økning i kvartalet frem til juni 2022, og en forventet styringsrente om 12 måneder på 1 prosent. 10 års norsk statsrente faller 14 basispunkter og ender kvartalet på 1,36 prosent. Den korte pengemarkedsrenten fortsetter å falle og trekker ned 18 basispunkter til 0,20 prosent ved utgangen av kvartalet.

 

q2 chart

 

Veien videre

Vi har sett svært god utvikling i aksjemarkedene det siste året, og vi har skapt gode resultater til kundene våre. 

Vi er fortsatt moderat optimistisk til utviklingen fremover, men tror ikke vi vil se samme høye avkastningstall de neste årene.

Vi nærmer oss et punkt hvor den økonomiske aktiviteten går på maksimal fart og det har finansmarkedene allerede innregnet i prisene. Vi tror selskapsresultatene for første halvår blir gode og dette underbygger vår forventning om moderat positive avkastningsresultater fremover.

For investeringer i obligasjoner forventer vi at fremgangen i den globale økonomien vil presse de lange markedsrentene videre oppover, noe vi allerede har sett så langt i år. Dette vil føre til fallende obligasjonskurser, og derfor forventer vi begrenset avkastning fra obligasjonsinvesteringer resten av året.

Vi har rebalansert våre porteføljer inn mot sommeren, men holder fortsatt en svak overvekt mot aksjer i våre porteføljer. Vi har også et aktivt risikoelement i form av mindre overvekter mot forskjellige globale kredittobligasjoner og obligasjoner i fremvoksende markeder. Disse posisjoner finansieres av en tilsvarende undervekt i norske kredittobligasjoner. Dette gjenspeiler vår forventning til utviklingen de kommende måneder.

Risiko for tilbakefall

Det er viktig å påpeke at vi befinner oss i en usikker tid hvor koronaviruset fortsatt har godt potensial til å skape dårlig stemning i finansmarkedene. For eksempel hvis nye mutasjoner gjør eksisterende vaksiner mindre effektive eller den økonomiske gjenoppretning viser tegn til å gå i stå. Med andre ord er vi ikke ferdig med perioden med vesentlig risiko for tilbakefall. 

En av de viktigste faktorer er nok hvordan sentralbankenes handlinger blir fremover. Til nå har de vist en konsistent fasthet med å holde rentene lave og fortsette støtteprogrammene, så det blir spennende å se om det kommer noen endringer nå som økonomiene ser ut til å være i stabil fremgang.