God avkastning i 4. kvartal

Mens aksjeoppturen i etterkant av koronakrisen, i stor grad var ledet an av vekstaksjer i andre og tredje kvartal, så fikk verdiaksjer en comeback i fjerde kvartal. Dette skyldes i stor grad positive vaksinenyheter som gjorde at markedet begynte å øyne håp for en gjenåpning. Demokratisk valgseier i USA ga håp om at handelskrigen mot Kina ville roe seg ned og påvirket også markedet positivt.

Danica har levert gode resultater til kundene gjennom året. Med god risikostyring og ved å utnytte investeringsstrategiens handlingsrom har vi skapt meravkastning i de aksjemarkedene vi har investert. Den rene aksjeporteføljen har steget 13,8 prosent, noe som er 4 prosent mer enn referansemarkedet vi måler mot. Dette er også svært gode resultater sammenlignet med våre konkurrenter i pensjonsmarkedet. Også de sammensatte pensjonsporteføljene har levert gode resultater med avkastning mellom 6,1 og 11,5 prosent avhengig av hvilken risikoprofil som er valgt. Pensjonsporteføljen med moderat risiko har steget 9 prosent, mot 8,1 prosent for referansemarkedet.

Det er viktig å huske at pensjonssparing er langsiktig og at våre kunder også har fått gode resultater i den lange horisonten. For å understreke det fikk de aller fleste av våre kunder en tosifret avkastning i 2019.

 

 

"Danica har levert gode resultater til kundene gjennom året. Den rene aksjeporteføljen har steget 13,8 prosent, noe som er 4 prosent mer enn referansemarkedet vi måler mot. Dette er også svært gode resultater sammenlignet med våre konkurrenter i pensjonsmarkedet. "

Morten Mathisen – Chief Investment Officer


 

Utvikling i markedet

Den amerikanske S&P500 indeksen stiger 11,7 prosent gjennom fjerde kvartal og har steget 16,3 prosent så langt i år. Den brede MSCI Emerging Markets indeksen stiger også sterkt gjennom kvartalet og legger på seg 19,9 prosent.
Oslo Børs har også hatt en god utvikling i årets siste kvartal og stiger 13,8 prosent. For året så har Oslo Børs steget 4,6 prosent, og er blant de svakeste av de utviklede markeder.

 Kronen har styrket seg mye gjennom kvartalet i takt med at gode nyheter om koronavaksinering vekker risikoappetitten og stigende oljepris. Kronen prises til 8,6 kroner mot USD og 10,5 kroner mot EUR. Dette er fortsatt svake nivåer, og vi tror kronen vil styrke seg videre gjennom 2021.
Norges Bank har holdt styringsrenten fast på 0 prosent etter de siste rentekutt før sommeren. Norges Bank har vært tydelige på at styringsrenten ikke vil gå inn i negativt territorium. Vi ser derfor liten nedside fra dagens nivåer for styringsrenten.

Pengemarkedsrenten har steget 21 basispunkter gjennom kvartalet og ender året på 0,49 prosent. 10 års norsk statsrente stiger 33 basispunkter og ender kvartalet på 0,93 prosent.

 

Veien videre

Vårt hovedscenario er at vi fortsatt vil se en økonomisk fremgang, og vi er moderat optimistisk til det kommende året. Økonomiene er fortsatt preget av massive restriksjoner fordi smittespredningen fortsatt ikke er helt under kontroll. Men vi forventer at effektive vaksiner vil understøtte økonomisk vekst i tiden fremover. Med utsikter til fremgang i global økonomi forventer vi også et løft i bedriftenes inntjening. Denne forventning understøttes også av at mange bedrifter har blitt tvunget til å redusere omkostningsnivået under pandemien. 

Men, det er effektive vaksiner som kommer til å være den avgjørende faktor for å få økonomien tilbake til nivået før koronakrisen. Samtidig blir økonomien og de finansielle markedene fortsatt understøttet av kvantitative lettelser og finansiell stimuli gjennom penge- og finanspolitikken. Men vi må påpeke at det fortsatt er usikkerhet knyttet til veien videre, og koronaviruset har fortsatt muligheter til å skape dårlig stemning i markedene. Spesielt hvis restriksjonene forlenges eller økes, eller hvis vaksinasjonsprogrammene ikke er effektiv nok til å gjenopprette økonomien kan vi fort havne i en periode med tilbakefall.

Vi holder for tiden en marginal overvekt mot aksjer i våre porteføljer. Vi har også et aktivt risikoelement i form av en mindre overvekt mot globale kredittobligasjon og obligasjoner i fremvoksende markeder. Disse posisjoner finansieres av en tilsvarende undervekt i norske obligasjoner. Dette gjenspeiler vår forventning til utviklingen de kommende måneder.