Avkastning 3. kvartal

Danicas pensjonsporteføljer har hatt svært god utvikling gjennom de siste månedene. Vi  er i pluss for alle Danicas porteføljer ved utgangen av september, selv om den nye bølgen av koronasmitte har medført ny runde med større usikkerhet. Ser vi på tredje kvartal alene så har vi oppnådd positiv avkastning til våre kunder på mellom 2,5 og 6,4 prosent avhengig av hvilken risikoprofil som er valgt. Vår rene aksjeportefølje Danica Valg Aksjer har steget 6,4 prosent i tredje kvartal.


Samlet for året er den rene aksjeporteføljen så vidt i pluss, mens de balanserte porteføljer har steget noe mer.
Det er viktig å huske på at pensjonssparing er langsiktig og våre kunder har fått gode resultater hvis vi kikker på litt lenger horisont. For eksempel fikk de aller fleste av våre kunder en tosifret avkastning i 2019.


"Danicas porteføljer har hatt svært god utvikling gjennom de siste månedene. Vi er i pluss for alle Danicas porteføljer ved utgangen av semptember, selv om den nye bølgen av koronasmitte har medført ny runde med større usikkerhet."

Morten Mathisen, Chief Investment Officer

 

Utvikling i markedet

Den amerikanske S&P500 indeksen stiger 8,5 prosent gjennom tredje kvartal og har steget 4 prosent så langt i år. Den brede MSCI Emerging Markets indeksen stiger også sterkt gjennom kvartalet og legger på seg 9,8 prosent.

 

Oslo Børs har også hatt en god utvikling i tredje kvartal og stiger 7,7 prosent. Så langt i år er Oslo Børs ned -8,1 prosent, og er blant de svakeste av de utviklede markeder.

 Kronen har svingt mye gjennom kvartalet, først med å styrke seg kraftig for så å falle tilbake mot slutten av perioden. Kronen prises til 9,5 kroner mot USD og 11,1 kroner mot EUR. Dette er fortsatt svært svake nivåer, og kronen har svekket seg hele 8 prosent mot USD gjennom året.

 

Etter kraftige rentekutt som ble gjennomført av Norges Bank i mars har sentralbanken fulgt opp med ett rentekutt i mai, og styringsrenten er nå 0 prosent. Norges Bank har vært tydelige på at styringsrenten ikke vil gå inn i negativt territorium. Vi ser derfor liten nedside fra dagens nivåer for styringsrenten.
Pengemarkedsrentene har også falt kraftig og har ligget stabilt rundt 0,3 prosent gjennom kvartalet. 10 års norsk statsrente ender kvartalet på 0,6 prosent.

 


Veien videre 

Vårt hovedscenario er at vi fortsatt vil se en solid økonomisk fremgang det kommende året og at vi gradvis vil nærme oss det samme nivået som før korona krisen. Vi forventer at en effektiv vaksine vil understøtte en positiv utvikling for økonomien når den blir tilgjengelig. Derfor ser vi fortsatt potensiale for ytterligere stigning i aksjekursene som vil ha en betydning for din pensjonssparing. 

Det er viktig å understreke at det også er risikofaktorer som kan begrense utviklingen og medføre større usikkerhet i markedene.
Koronavirusets andre bølge vet vi foreløpig ikke utfallet av og i tillegg er valget i USA nært forestående og det er knyttet stor usikkerhet til utfallet av dette. Handelskrigen mellom USA og Kina kan eskalere og dette er alle faktorer som på ny kan legge en demper på den økonomiske veksten. 

Vi har redusert risikoen noe i våre porteføljer ved å redusere våre overvekter i aksjer og kredittobligasjoner. Porteføljene er nøytralt posisjonert uten for mange aktive risikoelementer. Dette gjenspeiler vår forventning om at vi vil unngå en langvarig økonomisk resesjon og at selv om det vil være høyere volatilitet i markedene fremover så er vi forsiktig optimistisk til utviklingen de kommende månedene.