1. januar 2021 kom en lovendring som åpner for at du selv kan bestemme hvor du ønsker at pensjonssparingen din skal forvaltes. Det er imidlertid først nå, fra og med 1. februar, du kan ta valget som sikrer at du får mest mulig å leve av den dagen du går av med pensjon. 

Lovendringen, som har som formål å gi arbeidstakere bedre oversikt over pensjonssparingen sin,
gjelder for deg som har innskuddspensjon gjennom arbeidsgivern din

Mer pensjon for pengene
Men hva er egentlig egen pensjonskonto (EPK)? Jo, det er gode nyheter for pensjonisttilværelsen din. Ikke bare får du større valgfrihet, du vil også oppleve at pensjon blir rimeligere, ryddigere og mer rettferdig.

Kort forklart betyr egen pensjonskonto at all innskuddspensjon du har opptjent fra tidligere arbeidsforhold – såkalte pensjonskapitalbevis – automatisk samles på pensjonskontoen hos din nåværende arbeidsgiver, med mindre du har reservert deg mot dette. Rent konkret betyr det at de fleste vil oppleve at eventuelle forvaltnings- og administrasjonskostnader minsker, at du får mer igjen for hver krone spart og, glasuren på kaka, at pensjon endelig blir både enklere og mer oversiktlig. 

– Opp til hver enkelt å følge med på pensjonen
Til nå har det vært slik at ansatte i bedrifter med innskuddspensjon automatisk har hatt pensjonen sin hos arbeidsgiver, som også har dekket forvaltnings- og administrasjonskostnader. Den nye ordningen gir deg mulighet til å bestemme selv hvor du vil samle pensjonssparingen din, noe som kan utgjøre en stor forskjell med tanke på hvor mye du får utbetalt i pensjon. Det er nemlig ikke sånn at det automatisk er arbeidsgiveren din som tilbyr de beste prisene.

Det er faktisk du selv som bestemmer hvordan pengene dine skal investeres. Bruk litt tid på å skaffe deg oversikt – slik at du et kan ta et riktig valg for deg selv. Om du synes det er vanskelig, er mitt beste tips å søke rådgivning hos de ulike tilbyderne. På den måten kan du finne ut hvor du synes det er best å la pensjonen vokse. Finn ut hvilken investeringsprofil du har i dag, og sørg for at det er den som passer best for din situasjon. Selv om myndighetene legger opp til at vi skal ta egne valg når det kommer til hvor vi vil ha pensjonen vår, er det opp til hver enkelt å følge med på om den spares riktig.

Det sier autorisert finansiell rådgiver Stine B. Mellevold i Danica Pensjon.


En rekke fordeler med EPK
Er du blant de mange som nå får egen pensjonskonto, får du også en rekke fordeler:
1. Det blir lettere å tilpasse hvordan pengene dine investeres
2. Du betaler færre gebyr – og sparer med det penger
3. Du får bedre kontroll over egen pensjon
 
Danica Pensjon har i tillegg sørget for at du via Min side får løpende oversikt over pensjonen din, slik at du enklere kan finne ut hva du får utbetalt den dagen du pensjonerer deg. Det du liker å gjøre i dag, vil du fortsatt like når du slutter å jobbe – og nettopp derfor er det viktig at du undersøker om du får tilstrekkelig til at du skal kunne leve livet slik du ønsker. 


Er du medlem i NITO har vi et spesielt godt pensjonstilbud til deg

Les mer her