Pensjon er utsatt lønn

Et lønnstilbud på 500 000 kroner betyr at du får minst 8 000 kroner (2 % av 500 000 – 1G) i utsatt lønn årlig. Om lag 40 % av norske arbeidsgivere setter ikke av mer enn de må, altså 2 %. Men de kan sette av inntil 7 % – altså 35 000 kroner når lønna er 500 000 – og enda mer av det du tjener mellom 7,1 G og 12 G.**  

Det betyr at et lønnstilbud på 500 000 egentlig kan bety alt fra 8 000 til 35 000 kroner ekstra satt inn på pensjonskontoen din – hvert år. Og det sier seg selv at en så stor forskjell utgjør ganske mye i utsatt lønn for deg i løpet av et langt arbeidsliv. 

Står du med to jobbtilbud i hånden med relativt lik lønn, og skal vurdere hvilket som er best for deg? Da bør du også se hvor mange prosent de to bedriftene setter av til pensjon. Er den ene på 2% og den andre på 6%, er det en stor forskjell som bør tas med i betraktning. 


Stor variasjon fra bedrift til bedrift 

Loven regulerer altså hvor stor prosent av lønnen private arbeidsgivere minimum må sette av i pensjon til sine arbeidstakere – og hvor mange prosent de maksimum kan sette av. Men det er hver enkelt bedrift selv som velger innenfor disse grensene. Siden loven åpner for såpass store forskjeller, vil arbeidsgivers valg bety svært mye for hva du får å rutte med som pensjonist. 

 

Tvungen sparing er ikke lønn

Mange av arbeidsgiverne som setter av lovens minimumsprosent, trekker i tillegg en viss prosent av arbeidstakers lønn og setter det inn på pensjonskontoen i tillegg – innenfor grensen på 7 %. Det er vel og bra med tanke på at avsetningen til pensjonen blir større, men det er jo ikke en del av lønna så lenge pengene trekkes fra din lønn. Snarere er det en form for tvungen sparing.  


Tenk pensjonsordning når du vurderer ny jobb

Poenget er at innskuddene som settes av på egen pensjonskonto i private bedrifter, varierer mye, og forskjellen vil gi store utslag på den enkeltes pensjon. Så dersom du står med to jobbtilbud som ser ganske like ut, kan en sammenlikning av pensjonsordningene kanskje tippe valget ditt i den ene eller andre retningen. Det er i alle fall verdt å ta med i vurderingen. 

*Du kan velge å starte utbetalingene allerede tidligere, fra 62 år, men da vil utbetalingstiden øke tilsvarende, slik at siste utbetaling blir tidligst det året du fyller 77.

**Arbeidsgiver må minimum sette av 2 % av lønn med fratrekk av 1G. For lønn mellom 7,1 G og 12 G kan arbeidsgiver i tillegg sette av 18,1 %.