Du har sikkert tenkt det mer enn én gang, at i bank- og finansverden brukes det mange ord og uttrykk folk flest ikke har noe forhold til. Og pensjon, det er ikke noe unntak. For la oss bare være ærlige, først som sist: Joda, det finnes de av oss som er fullt oppdatert når det kommer til pensjon, men minst like mange skjønner ikke bæret. I et forsøk på å gjøre det litt enklere, om enn bare et par hakk, har vi samlet og forklart noen av gjengangerne:

 

Pensjon på 1-2-3, forklart på godt norsk

Alderspensjon: Dette er den pensjonen du får i det du når en avtalt alder. Utbetalingen kan komme fra folketrygden, tjenestepensjonsordning og/eller fra egen pensjonssparing.


Aksjefond: Et verdipapirfond som normalt skal investere minst 80 prosent av fondets forvaltningskapital i aksjer (eller andre egenkapitalinstrumenter). Vanligvis investerer ikke aksjefond i rentebærende papirer.

 


Avkastningsrisiko/investeringsrisiko: Sier noe om hvor stor mulighet det er for at pengene dine synker – eller øker – i verdi.

Avtalefestet pensjon (AFP): I det offentlige er AFP en førtidspensjonsordning som forutsetter at du slutter helt eller delvis før du fyller 67 år. I det private derimot, er AFP en livsvarig pensjonsordning du kan ta ut fra du fyller 62 år – så fremt du oppfyller visse vilkår.

 

Egen pensjonskonto: En ordning som ble innført 1. januar 2021. På din egen pensjonskonto samles både innskuddspensjonen du har hos nåværende arbeidsgiver og pensjonskapitalbevisene du har fra tidligere arbeidsgivere. Slik blir pensjon mer oversiktlig, og du slipper å betale gebyrer her og der hvor du har pensjonskapitalbevis liggende. 

Selvvalgt leverandør: Du kan bestemme selv hvor du vil ha din egen pensjonskonto. Er du medlem i innskuddspensjonsordning via arbeidsgiver, kan du enten ha pensjonskontoen din stående her, eller du kan flytte den til en annen leverandør som du selv velger. 

Forsikringspremie: Det forsikringen koster.

Fripolise: En fripolise er et «bevis» på at du har sluttet i en jobb hvor du har hatt ytelsespensjon. Fripolisen er en del av pensjonen din, og utbetales når du blir pensjonist.

Individuell pensjonsavtale (IPA): 
Frem til 2006 kunne man investere 40 000 kroner i året i denne type individuell pensjonssparing med rett til inntektsfradrag. IPA ble avviklet i 2006, og erstattet av IPS (Individuell Pensjonssparing)

Innskuddspensjon: En pensjonsordning hvor arbeidsgiver årlig betaler et innskudd i prosent av lønn. Innskuddssatsene kan variere fra bedrift til bedrift, men minste tillatte sats er to prosent. 

Pensjonskapitalbevis: Når du slutter i en jobb hvor du har hatt innskuddspensjon, får du et pensjonskapitalbevis. Beviset inneholder informasjon om hvor mye pensjon du har tjent opp før du sluttet i denne jobben. Noen har ett pensjonskapitalbevis, andre har mange – det kommer an på hvor ofte du bytter jobb.

Spareprofil: Har du innskuddsordning, kan du i de aller fleste tilfeller velge mellom forskjellige spareprofiler, basert på hvor høy risiko du ønsker. En profil med høy aksjeandel, har både høyere risiko og høyere forventet avkastning. En profil med lav aksjeandel fungerer motsatt. Hvilken spareprofil som passer for deg, avhenger av faktorer som alder, risikovilje og ønsket mål for sparingen.

Uførepensjon: Dette er pensjon du får utbetalt ved uførhet. Utbetalingen, som kan komme fra folketrygden, tjenestepensjonsordning og/eller uføreforsikring, kommer månedlig om du blir mer enn 50 prosent arbeidsufør.

 

Phu! Ble det litt enklere? Vi håper det – samt at du tar kontakt med oss om du lurer på noe angående pensjon eller forsikring.

Ble du litt nysgjerrig på hvordan ståa er på din pensjonssparing hos oss? Det finner du enkelt ut på Min side.