Pensjonsordlista - Dette betyr bank-ordene

At det kan være vanskelig å henge med når rådgiveren i banken (og andre med mer peiling enn deg på finans og pensjon) snakker, er noe de fleste av oss kan kjenne igjen. Men hva betyr egentlig alle disse tunge og unødvendig vanskelige ordene?

 

Du har sikkert tenkt det mer enn én gang, at i bank- og finansverden brukes det mange ord og uttrykk folk flest ikke har noe forhold til. Og pensjon, det er ikke noe unntak. For la oss bare være ærlige, først som sist: Joda, det finnes de av oss som er fullt oppdatert når det kommer til pensjon, men minst like mange skjønner ikke bæret. I et forsøk på å gjøre det litt enklere, om enn bare et par hakk, har vi samlet og forklart noen av gjengangerne:

Pensjon på 1-2-3, forklart på godt norsk

 • Alderspensjon

  Dette er den pensjonen du får i det du når en avtalt alder. Utbetalingen kan komme fra folketrygden, tjenestepensjonsordning og/eller fra egen pensjonssparing.
 • Avkastningsrisiko/investeringsrisiko

  Sier noe om hvor stor mulighet det er for at pengene dine synker – eller øker – i verdi.
 • Avtalefestet pensjon (AFP)

  I det offentlige er AFP en førtidspensjonsordning som forutsetter at du slutter helt eller delvis før du fyller 67 år. I det private derimot, er AFP en livsvarig pensjonsordning du kan ta ut fra du fyller 62 år – så fremt du oppfyller visse vilkår.
 • Begunstigelse

  Den du bestemmer at forsikringssummen skal utbetales til, begunstiges.
 • Egen pensjonskonto

  En ordning som trer i kraft 1. januar 2021. På kontoen samles både innskuddspensjonen du har hos nåværende arbeidsgivere og pensjonskapitalbevisene du har fra tidligere arbeidsgivere.
 • Forsikringspremie

  Det forsikringen koster.
 • Fripolise

  En fripolise er et «bevis» på at du har sluttet i en jobb hvor du har hatt ytelsespensjon. Fripolisen er en del av pensjonen din, og utbetales når du blir pensjonist.
 • Innskuddspensjon

  En pensjonsordning hvor arbeidsgiver årlig betaler et innskudd i prosent av lønn. Innskuddssatsene kan variere fra bedrift til bedrift, men minste tillatte sats er to prosent.
 • Pensjonskapital

  Pengene du har spart opp i en pensjonsordning.
 • Pensjonskapitalbevis

  Når du slutter i en jobb hvor du har hatt innskuddspensjon, får du et pensjonskapitalbevis. Beviset inneholder informasjon om hvor mye pensjon du har tjent opp før du sluttet i denne jobben. Noen har ett pensjonskapitalbevis, andre har mange – det kommer an på hvor ofte du bytter jobb.
 • Spareprofil

  Har du innskuddsordning, kan du i de aller fleste tilfeller velge mellom forskjellige spareprofiler, basert på hvor høy risiko du ønsker. En profil med høy aksjeandel, har både høyere risiko og høyere forventet avkastning. En profil med lav aksjeandel fungerer motsatt. Hvilken spareprofil som passer for deg, avhenger av faktorer som alder, risikovilje og ønsket mål for sparingen.
 • Uførepensjon

  Dette er pensjon du får utbetalt ved uførhet. Utbetalingen, som kan komme fra folketrygden, tjenestepensjonsordning og/eller uføreforsikring, kommer månedlig om du blir mer enn 50 prosent arbeidsufør.

 

Phu! Ble det litt enklere? Vi håper det – samt at du tar kontakt med oss om du lurer på noe angående pensjon eller forsikring.

Er det lenge siden du sjekket om du har riktige forsikringer og om du sparer nok til pensjon?

Content is loading