Del

Snart kommer egen pensjonskonto - men hva betyr det for din pensjon?

Den 6. november vedtok regjeringen at ordningen skal tre i kraft fra 1. januar 2021. Dette gjelder i første omgang for arbeidstakere som har innskuddspensjon. Dette betyr at alle arbeidstakere får samlet pensjonen sin på én konto, og på denne måten får bedre oversikt og mer pensjon for pengene.

– Finans Norge har jobbet kontinuerlig for å legge til rette for egen pensjonskonto innføres på en god måte og slik at arbeidstakeres kan være sikre på at deres pensjon blir godt ivaretatt.

Les mer på Finans Norge

For de av oss som har innskuddspensjon gjennom arbeidsgiver, har det å bytte jobb frem til nå betydd at du blir sittende med flere pensjonskapitalbevis – gjerne også hos flere ulike leverandører. Den nye ordningen skal sørge for at du får større frihet til å velge hvor pensjonen din forvaltes – og med det også bedre oversikt og lavere kostnader.

Mer pensjon for pengene
Kort forklart gjør endringen at alle pensjonskapitalbevisene dine – opptjent både via nåværende og tidligere arbeidsgivere – fra 1. januar 2021 automatisk samles på en egen pensjonskonto, med mindre du reserverer deg mot dette. Det gir en mer effektiv forvaltning.

– Nordmenn flest skifter arbeidssted mer enn én gang i løpet av livet, og har derfor pensjonskapital som forvaltes hos flere forskjellige leverandører. Har du hatt tre arbeidsgivere, som alle har spart pensjon for deg hos ulike leverandører, skjønner vi at det kan bli uoversiktlig. Dette slipper du å tenke over med egen pensjonskonto, for da har du muligheten til å samle alt på ett sted. 

 


Det sier autorisert finansiell rådgiver Stine B. Mellevold i Danica Pensjon.

Og det er nettopp dette som er tanken bak egen pensjonskonto – at pensjon skal bli både enklere og mer oversiktlig, i tillegg til at du får mer igjen for hver krone spart. Ved å samle pensjonen din på ett sted kan du nemlig få ned eventuelle forvaltnings- og administrasjonskostnader. Frem til nå har det vært arbeidsgiver som har bestemt hvor pensjonssparingen din skal plasseres, noe som også er grunnen til at du kan ha pensjonskapitalbevis hos flere ulike pensjonsleverandører. Har du det, betaler du gebyrer til hvert av selskapene som passer på pengene dine. Med egen pensjonskonto får du mer pensjon for pengene.

Tre av fire synes pensjon er komplisert

Men hvordan fungerer egentlig dette med innskuddspensjon? Jo, arbeidsgiveren din er lovpålagt å spare minimum to prosent av bruttolønn til din fremtidige pensjon. Akkurat hvor mye du får avhenger av en rekke faktorer, som:

Hva du har i lønn
Hvor lenge du har jobbet – og har planer om å jobbe
Hvor stor prosentsats arbeidsgiveren din har valgt å spare til deg
Størrelsen på avkastningen – altså fordelingen mellom aksjer og renter

I og med at mange av oss, ifølge Accenture så mange som tre av fire, synes at pensjon er komplisert, har en stor andel nordmenn dermed også unnlatt å samle pensjonen sin. Når egen pensjonskonto innføres, samles pensjonskapitalbevisene automatisk. For arbeidstaker er resultatet bedre oversikt og lavere administrasjonskostnader, og den eneste potensielle ulempen er at du ikke nødvendigvis ser pensjonen i banken du bruker til daglig. Med mindre du selv tar et aktivt valg:

Det er faktisk du selv som bestemmer hvordan pengene dine skal investeres. Bruk litt tid på å skaffe deg oversikt – slik at du et kan ta et riktig valg for deg selv. Om du synes det er vanskelig, er mitt beste tips å søke rådgivning hos de ulike tilbyderne. På den måten kan du finne ut hvor du synes det er best å la pensjonen vokse, sier Mellevold.

Myndighetene legger til rette, du bestemmer
Lurer du på hva kan du gjøre allerede i dag, eller om du i det hele tatt må gjøre noe? Svaret er todelt:

Du kan velge å samle pensjonen din hos én pensjonsleverandør allerede nå, men du behøver ikke å gjøre noe før loven endres. Det som imidlertid er viktig å huske, er at investeringsvalget på innskuddspensjonen din også kommer til å gjelde for pensjonskontoen. Finn derfor ut hvilken investeringsprofil du har i dag, og sørg for at det er den som passer best for din situasjon. Selv om myndighetene legger opp til at vi skal ta egne valg når det kommer til hvor vi vil ha pensjonen vår, er det opp til hver enkelt å følge med på om den spares riktig, avslutter Mellevold.


Alt om egen pensjonskonto samlet på en plass

 

Les mer

Er det lenge siden du sjekket om du har riktige forsikringer og om du sparer nok til pensjon?