Unge mennesker har endelig begynt å bry seg om pensjon

Stine Mellevold, som er rådgiver hos Danica, snakker daglig med ulike mennesker om pensjon. Hun synes det virker som om noe har skjedd med interessen, og hun er spesielt glad for at også de yngste har begynt å melde interesse.
– Før var det helst de eldre som stilte spørsmål, men jeg merker at yngre mennesker har blitt mer bevisste. De lurer på hva de bør gjøre for å få best mulig økonomi. Både i nær og fjern fremtid. 

 

Dyktige jobbsøkere vet hva de skal se etter

Mellevold forteller at temaet er særlig aktuelt ved jobbsøking. En del arbeidsgivere er veldig flinke til å fortelle om pensjon og forsikring, og etter hvert blir det et element som de yngste arbeidssøkerne har lært seg til å se etter. 
– Det er lenge siden lønn var den eneste målbare forskjellen på to stillinger. Unge mennesker vurderer helheten, og arbeidsmiljø og ekstra goder utgjør en viktig rolle når de velger hvor de ønsker å søke seg arbeid. 

 

Avisartikler om pensjon selger tydeligvis godt

Avisene har lenge vært opptatt av pensjon, og det er stadig stoff som forteller hva hver av oss bør gjøre med tanke på hvor vi er i livet. Stine tror nok at dette fokuset også har bidratt til at folk vet mer, og at arbeidsgiverne må følge opp.
– Aviser bruker mye spalteplass på å fortelle leserne at de bør bry seg om sin egen pensjon. Folk flest stiller flere spørsmål og forstår mer, og det er godt nytt for arbeidsgivere som tilbyr bedre pensjonsordninger. 

 

Har din bransje generelt dårlige ordninger? 

Da har du enda større mulighet til å gjøre en forskjell. I mange bransjer har gode pensjonsordninger nærmest blitt en selvfølge, mens i andre snakkes det ikke om pensjon. Da er det kanskje på tide at noen begynner? Når lønn og andre goder er like, vil øvrige forhold – som arbeidsmiljø, kultur og pensjon – bli det som får flinke fagfolk til å velge sin arbeidsplass.

 

God pensjon viser tempen på arbeidsstedet

Arbeidsgivere som har tatt pensjon på alvor, og tilbyr en god ordning, forteller ikke bare at her får du bedre vilkår. De signaliserer også at dette er en arbeidsplass som bryr seg om de ansattes ve og vel på sikt. Her vil du få det godt. 
Stine Mellevold oppfordrer arbeidsgivere til å ta opp pensjonsordningen før de ansatte etterspør det selv. 
– Det er jo alltid bra å ligge i forkant. Og bedre pensjon vil være en nyhet som er verdt å snakke om til både kolleger og venner.