Hvor stor betydning har valget?

Historisk sett har aksjefond gitt atskillig større avkastning enn rentefond. Altså vil penger plassert i aksjefond gi størst avkastning – og derfor størst pensjon. Hvor mye mer, er avhengig av hvor mange år du har igjen til du skal pensjonere deg, og hvordan utviklingen i aksjemarkedet blir fremover – men forskjellen kan fort utgjøre mange tusen kroner i pensjon når du slutter å jobbe. Hver måned! Det kan altså være snakk om betydelige forskjeller.

 

Så da skulle vel saken være klar – det er bare å plassere all pensjonssparing i aksjefond? Og ja, men nei, det er en altfor rask og lettvint konklusjon. Det har også mye å si hvor gammel du er, og hvor stor risiko du tåler å leve med.

 

Hvor høy risiko tåler du å leve med?

Ideelt sett ønsker alle å plassere pensjonssparingen sin slik at pengene vokser mest mulig     – og helt uten risiko. Det er dessverre umulig. Velger du en stor andel aksjer for å få høy avkastning, må du også akseptere risikoen som følger med. For aksjemarkedet svinger opp og ned over tid, og verdien av aksjefondene dine svinger med. Rentefond svinger mindre, og er relativt risikofritt – men det betyr samtidig at du ikke kan regne med stor avkastning på sparingen.

 

Mange velger derfor å balansere risikoen ved å velge en investeringsprofil med noe sparing i aksjefond og noe i rentefond. Hvor mye akkurat du bør plassere hvor, har blant annet med alderen din å gjøre.

 

Jo yngre du er, desto mindre er risikoen i aksjefond

Er det mange år til du blir pensjonist, er det relativt liten risiko forbundet med å plassere det meste av pensjonssparingen i aksjefond. For selv om aksjemarkedet svinger, viser historikken at verdien i gode aksjefond over tid stiger mer enn rentefond. Med et ørlite forbehold om at  det ikke lar seg ikke gjøre å spå 100 % om fremtiden basert på fortiden.

 

Vårt råd er imidlertid tydelig: Er du ung og tåler at verdien av pensjonssparingen din går litt opp og ned – velg høy aksjeandel. Det betyr med stor sannsynlighet mye mer penger som pensjonist.

 

Har du få år igjen til pensjonsalderen, stiller det seg annerledes. Da risikerer du å bli pensjonist midt i en periode med nedgang i aksjemarkedet. Derfor er vårt råd til deg å plassere pensjonssparingen i rentefond de siste årene. Da kan du være temmelig trygg på at du unngår negative overraskelser.

 

Hos Danica kan du velge en profil som automatisk og gradvis endrer forholdet mellom aksjer og renter i årene før du går av – eller du kan bestemme selv.

 

Nå har alle fått egen pensjonskonto. Benytt anledningen til å sjekke din risikoprofil

Fra 01. februar har alle med innskuddspensjon fått egen pensjonskonto, og alle oppfordres til å sette seg inn i hvordan det fungerer, og om det er noe du ønsker å forandre. Bare en liten justering kan nemlig gi store utslag på pensjonen din når den tid kommer. 

Besøk MinSide i dag

Logg inn i Min side