Om arbeidssituasjonen din forandrer seg og du foreksempel blir arbeidsledig, da sparer ikke lenger arbeidsgiveren din i pensjonsordningen du har hos oss. Hvis denne situasjonen blir langvarig kan det ha mye å si for hvordan økonomien din blir som pensjonist.
I slike situasjoner anbefaler vi at du kontakter en rådgiver som kan gi deg gode råd for hvordan du best mulig sikrer deg økonomisk for fremtiden. 


Ønsker du en gjennomgang av pensjonsordningen din?