Jobbsituasjonen min har endret seg

Hva skjer med pensjonsordningen din om du blir arbeidsledig, eller om arbeidslivet på andre måter endrer seg?

Om arbeidssituasjonen din forandrer seg og du foreksempel blir arbeidsledig, da sparer ikke lenger arbeidsgiveren din i pensjonsordningen du har hos oss. Hvis denne situasjonen blir langvarig kan det ha mye å si for hvordan økonomien din blir som pensjonist.
I slike situasjoner anbefaler vi at du kontakter en rådgiver som kan gi deg gode råd for hvordan du best mulig sikrer deg økonomisk for fremtiden. 


Ønsker du en gjennomgang av pensjonsordningen din?


6 gode råd om økonomi når jobbsituasjonen din endrer seg.


Les mer her

29% av unge arbeidstakere mellom 25 og 34 år byttet jobb i 2019

Ca. 10% av befolkningen i Norge

er uføretrygdet

Hva kan vi hjelpe deg med ?

Er det lenge siden du sjekket om du har riktige forsikringer og om du sparer nok til pensjon?