Har du spørsmål om din pensjon, eller er det lenge siden du hadde en gjennomgang?


Vi hjelper deg gjerne. 

Når du flytter er det en god idé å sikre at du sparer til et godt og langt liv, og at forsikringene dine fortsatt dekker deg og din familie best mulig. Da trenger du ikke å tenke på økonomien om du skulle bli syk og heller konsentrere deg om å bli frisk. Det er lettere når du vet at familien din kan bli boende selv om inntekten reduseres. 

Har du tatt valget om å flytte sammen med noen, eller dere skal kjøpe dere en felles bolig, er det en svært god ide å forsikre dere selv og hverandre. En livsforsikring vil sørge for at den som sitter igjen kan leve med gjelden,  og med en uføreforsikring vil dere fortsatt ha økonomi til å betjene den hvis en av dere blir syke over lengre tid.