Gå til hovedinnhold
Del

8 gode grunner til å justere pensjonssparingen din

Det kan være mange anledninger til å undersøke om du er riktig forsikret og at du har en god spareordning. I løpet av livet er det spesielt 8 begivenheter hvor det kan være lurt å bruke noen minutter på å gjøre opp status.  

 • 1. Lønnen din endrer seg

  En lønnstigning er en super anleding for å øke sparing til pensjon. Jo mer du tjener, jo mer bør du spare. Folkepensjonen utgjør en mindre andel av pensjonen for nordmenn med høyere lønn, enn for de med lavere lønn. Derfor blir de med høyere lønn nødt til å spare mer for å kunne få utbetalt 80% av lønn når du blir pensjonist. 

  En lavere lønn kan også  være en passende anledning til å justere pensjonssparingen din. Kanskje behøver du ikke å spare like mye, men heller få flere penger utbetalt til forbruk i dag. 

  Ved lønnsendringer er det en god idé å også undersøke forsikringene dine ved uførhet og død, slik at du er riktig sikret om uhellet er ute. 

 • 2. Du får barn

  Når du får barn er det spesielt tre forsikringer du skal vurdere å tegne slik at familien har øknomisk trygghet; 

  Uførhet
  Uføreforsikring som utbetales når du trenger det. Langvarig uførhet kan få store økonomiske konsekvenser. Inntekten går dramatisk ned, mens løpende utgifter er omtrent som før. Kanskje trenger du også ekstra midler slik at du kan omstille deg til en ny livssituasjon.

  Les mer om Uførhet

   

  Dødsfallsforsikring
  Har du tenkt over hva som skjer med økonomien til dine nærmeste dersom du faller fra? En viktig del av husholdningens inntekt forsvinner, mens utgiftene stort sett er de samme som før. En dødsfallsforsikring gjør livet litt enklere for de som blir sittende igjen og sikrer de etterlatte økonomisk trygghet.

  Les mer om Dødsfallforsikring

   

  Barneforsikring

  Vår barneforsikring tar vare på barna - også etter at de har blitt voksne.
  Les mer om Barneforsikring

 • 3. Du flytter

  Det å flytte kan påvirke både økonomien og livssituasjonen din og derfor bør du vurdere å justere både forsikringer og pensjonsordningen din. 

   

  Dødsfallsforsikring
  Har du tenkt over hva som skjer med økonomien til dine nærmeste dersom du faller fra? En viktig del av husholdningens inntekt forsvinner, mens utgiftene stort sett er de samme som før. En dødsfallsforsikring gjør livet litt enklere for de som blir sittende igjen og sikrer de etterlatte økonomisk trygghet.

  Les mer om Dødsfallsforsikring

   

   

  Sparing til pensjon
  Om din nye bolig er billigere eller dyrere enn den gamle, kan en justering pensjonssparingen din muligens være en god idè. Om du for eksempel har mulighet til å spare mer og gi deg selv romsligere økonomi som pensjonist, er jo ikke det en dårlig investering. 
  Les mer om Pensjonssparing


 • 4. Du gifter deg

  Når du gifter deg trer helt nye juridiske regler i kraft som kan påvirke flere områder av økonomien din. Vi anbefaler at du ser på følgende; 

   

  Hvem skal ha pengene?
  Når du gifter deg er det i utgangspunktet ektefellen din som vil motta dine oppsparte midler fra pensjonssparing og utbetaling av dødsfallsforsikring. Hvis du ønsker at pengene utbetales til andre pårørende, for eksempel barn fra tidligere ekteskap skal du endre dette i begunstigelsen din.

  Uførhet
  Uføreforsikring som utbetales når du trenger det. Langvarig uførhet kan få store økonomiske konsekvenser. Inntekten går dramatisk ned, mens løpende utgifter er omtrent som før. Kanskje trenger du også ekstra midler slik at du kan omstille deg til en ny livssituasjon.

  Les mer om Uførhet

   

  Sparing til pensjon
  Om din nye bolig er billigere eller dyrere enn den gamle, kan en justering pensjonssparingen din muligens være en god idè. Om du for eksempel har mulighet til å spare mer og gi deg selv romsligere økonomi som pensjonist, er jo ikke det en dårlig investering. 

  Les mer om Pensjonssparing

 • 5. Du blir enslig

  Blir du enslig etter en skillsmisse eller dødsfall, er det lurt å se på pensjonsordningen din. Kanskje du vil endre størrelsen på dekningen ved dødsfall, eller justere spareordningen i forbindelse med flytting til en ny bolig. 

   

  Hvem skal ha pengene?

  Når du gifter deg er det i utgangspunktet ektefellen din som vil motta dine oppsparte midler fra pensjonssparing og utbetaling av dødsfallforsikring. Hvis du ønsker at pengene utbetales til andre pårørende, for eksempel barn fra tidligere ekteskap skal du endre dette i begustigelsen din. 

   

  Uførhet

  Uføreforsikring som utbetales når du trenger det. Langvarig uførhet kan få store økonomiske konsekvenser. Inntekten går dramatisk ned, mens løpende utgifter er omtrent som før. Kanskje trenger du også ekstra midler slik at du kan omstille deg til en ny livssituasjon.

  Les mer om Uførhet

   

  Sparing til pensjon

  Om din nye bolig er billigere eller dyrere enn den gamle, kan en justere pensjonssparingen din muligens være en god idè. Om du for eksempel har mulighet til å spare mer og gi deg selv romsligere økonomi som pensjonist, er jo ikke det en dårlig investering. 

  Les mer om Pensjonssparing


 • 6. Du får ny jobb

  En ny jobb betyr ofte en lønnjustering og da kan det være en fin anledning til å justere pensjonssparingen din. Kanskje bør du også tilpasse forsikringene dine og samle pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsgivere. Vi anbefaler at du ser spesielt på følgende tre ting:

  Spare til pensjon 
  Tjener du mer enn i din gamle jobb, kan det være en god idé å øke sparingen din litt. Jo mer du tjener, jo mer bør du spare. Det skyldes at folkepensjonen utgjør en mindre andel av pensjonen for nordmenn med høyere lønn, enn for de med lavere lønn. Derfor skal de med høyere lønn også spare mer for å utbetalt 80 prosent av lønn den dagen du blir pensjonist. 
  Tjener du mindre, kan du kanskje nedjustere sparingen din i periode for å få litt romsligere økonomi.

  Samle pensjonskapitalbevis
  Når du bytter jobb, er det lurt å samle pensjonskapitalbevisene dine slik at du ikke betaler kostnader hos flere pensjonsleverandører. I tillegg får du et samlet overblikk ved å samle pensjonen din på ett sted. 

   

  Les mer om hvordan du samler dine pensjonskapitalbevis

 • 7. Du blir arbeidsledig 

  Hvis du sier opp, blir oppsagt eller tar permisjon, avsluttes innskuddspensjonsordningen du har gjennom arbeidsgiver. Da må du ta stilling til hvordan du skal spare til pensjon i fortsettelsen. 

  Permisjon
  Planlegger du barselspermisjon, en lengre reise eller bare en pause fra jobben, er det lurt å undersøke hva som skjer med forsikringene du har hatt gjennom arbeidsgiver og om du er dekket godt nok. 


 • 8. Snart pensjonist
  Før du planlegger å bli pensjonist kan du sammen med en av våre rådgivere legge en konkret plan for hvordan du kan få best mulig utbetaling av dine oppsparte pensjonsmidler. Du vil få full kontroll på formuen din slik at du kan prioritere behov og ønsker for fremtiden. 

Er det lenge siden du sjekket om du har riktige forsikringer og om du sparer nok til pensjon?