Hvorfor er det smart?

Danica plasserer innbetalinger fra din arbeidsgiver i aksjer og rentepapirer slik at summen skal vokse seg stor og gi deg mer i pensjon. Jo høyere andel aksjer, desto høyere avkastning kan du forvente å få.


Mer pensjonspenger i aksjer betyr samtidig høyere risiko. Da må man være forberedt på at det kan svinge litt underveis, men dersom du har lenge igjen til pensjonsalder, er det lurt å ha litt is i magen.