Hvis du sparer slik at du som pensjonist får utbetalt 80 prosent av inntekten din, kan du og familien din leve videre med samme levestandard. Hva bruker vi penger på som pensjonister?

Danica Pensjon har kikket nærmere på hvordan vi nordmenn bruker pengene våre, når vi blir pensjonister.  Det viser seg at vi bruker den samme andelen av inntekten vår som unge pensjonister og senere i pensjonisttilværelsen. Det som endrer seg, er hva vi bruker pengene på.

 

 

Andelen av utgifter til husleie og mat i forhold til inntekten vår er noenlunde jevn gjennom livet som pensjonist. Men når vi blir eldre bruker vi en større andel av inntekten vår på boliginvesteringer og medisin, viser undersøkelsen. Til gjengjeld bruker vi mindre på fritid og reiser.

Det kan være behov for å gjøre tilpasninger i boligen når man blir eldre. Noen kan for eksempel få behov for å fjerne dørkarmer, slik at de kommer frem med rullator. Man kan også få behov for hjelp til husvask, eller eller annen form for hjemmehjelp. 

Til gjengjeld faller utgiftene til fritid og transport når du trer inn i pensjonslivet. Blant de yngre pensjonistene opp til 75 år er forbruket her litt høyere enn hos pensjonister over 75 år. Sannsynligvis som en naturlig utvikling i takt med alderen.

Snakk med oss om pensjon