Gå til hovedinnhold

Å være pårørende når noen av dine nærmeste er alvorlig syk

Alvorlig sykdom hos en av dine nærmeste påvirker også deg som pårørende. Det gjelder både det følelsesmessige, praktiske og økonomiske. .

Har noen av dine nærmeste fått en alvorlig sykdom er det viktigste er å være sammen med de som er syke og ikke måtte tenke på økonomien. Mange vet ikke hvilke rettigheter de har som pårørende, og du som pårørende kan være utsatt for fysiske, psykiske og sosiale belastninger.

Det er viktig at du som pårørende søker råd og støtte før problemene blir for store. Hvis noen i familien er alvorlig eller langvarig syk, er det avgjørende for deg som pårørende hvilken hjelp han eller hun får. Men det er også viktig å ikke glemme hvordan du selv har det.

Fastlegen kan være kan være en god samtalepartner og hjelpe med å forebygge egne helseproblemer. 
Å dele erfaringer og opplevelser med andre i lignende situasjoner, kan også være til stor hjelp for mange. Det er viktig å informere arbeidsgiver eller leder, slik at dere sammen kan se på mulighetene for å legge forholdene til rette på arbeidsplassen. For enkelte kan arbeidet kanskje oppleves som et fristed.

Andre plasser man kan søke informasjon er NAV, helsenorge, sosialkontoret, kommunehelsetjenesten, sykehussosionomene osv.

Hvis en av dine nærmeste risikerer å dø av sykdom, er det viktig å få oversikt over testamente, økonomi, personforsikringer og pensjon. Dette kan være en vanskelig oppgave i en tung tid, men det kan også være en lettelse å få avklart den økonomiske situasjonen. Andre har også set


Er det lenge siden du sjekket om du har riktige forsikringer og om du sparer nok til pensjon?