Personforsikringer - et økonomiske pustrom

Hvis du blir rammet av alvorlig sykdom eller mister en av dine nære kan det få store konsekvenser – også for økonomien din. Med gode forsikringer tilpasset ditt liv og dine behov kan du konsentrere deg om andre ting enn penger når livet snus på hodet.

 

Nå har vi sendt deg en oversikt som viser hvilke forsikringer du har i Danica Pensjon. Denne har du mottatt per post, eller digitalt i Min side. Nå ønsker vi at du bruker noen minutter på å sette deg inn i hvilke forsikringer du har, og om alt stemmer overens med det livet du lever i dag.  

 

  Dette er det lurt å sjekke nå

 • Har du vært alvorlig syk eller fått en diagnose? Sjekk med oss om du har krav på utbetaling fra din forsikring. 
  Det er lett å glemme at man har forsikringer når man står i en vanskelig livssituasjon. Da har man mye annet å tenke på. Vi tror flere kan ha krav på utbetaling fra sine forsikringer, men glemt å kontakte oss. Derfor ber vi om at du leser mer om dine forsikringer på Min side og tar kontakt hvis du har vært alvorlig syk eller fått en diagnose det siste året.  

 • Hvem får pengene fra dødsfallforsikringen din hvis du dør? 
  Du velger selv hvem som skal motta utbetaling fra din Dødsfallforsikring hvis du dør. Det er også du som må varsle oss hvis du ønsker å legge til eller fjerne de som er begunstiget din avtale. Sjekk derfor nøye hvem som er begunstiget på din forsikring, og kontakt oss hvis du ønsker å endre på dette. 

 • Har det skjedd endringer i livet ditt som gjør at du bør justere dagens forsikringer? 
  Livet skjer – og det er helt greit. Men husk at du må tilpasse dine forsikringer til det livet du lever i dag. Noen har giftet seg, og andre har gått hvert til sitt.  Noen har fått barn, større lån eller større inntekt. Dette og mere til er viktig å hensynta når man forsikrer seg selv og sine nærmeste. 

Spørsmål og svar om personforsikringer

Ønsker du å snakke med oss om dine forsikringer?



Kontakt meg om forsikring

Er det lenge siden du sjekket om du har riktige forsikringer og om du sparer nok til pensjon?