Hvem er vi?  

Danica Pensjon AS er en del av Danske Bank konsernet, og er heleid av det danske Danica Pension AS – et av de største og ledende pensjonsselskapene i Danmark. Vi i Danica er spesialister på pensjonssparing og personforsikring og hjelper ca. 1 million kunder i Norge og Danmark med å sikre økonomisk trygghet i alle livets faser. 

Les mer om oss

 

Rettslig grunnlag for å behandle personopplysninger

Vi i Danica må ha et rettslig grunnlag for å behandle dine personopplysninger. I personverndirektivet (GDPR) er dette kalt for behandlingsgrunnlag.

Våre behandlingsgrunnlag etter GDPR artikkel 6 er: 

 • Avtale. For at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen med deg som kunde, er vi avhengig av å dele dine personopplysninger internt i Danica og med våre distributører.
 • Lovpålagt deling. Danica har plikt til å dele kundeopplysninger med myndighetene blant annet i hvitvaskingsøyemed.
 • Berettiget interesse. Danica kan behandle personopplysninger dersom det er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen må være lovlig, definert på forhånd, reell og saklig begrunnet i virksomheten. Et eksempel på dette er deling av kundeopplysninger knyttet til forberedelse av markedsføring (profilering, analyse).
 • Samtykke. Dersom vi ikke har annet behandlingsgrunnlag, må vår behandling av personopplysninger basere seg på et frivillig, uttrykkelig og informert samtykke fra deg som kunde.

Ditt samtykke kan du på hvilket som helst tidspunkt trekke tilbake. Trekker du tilbake ditt samtykke, vil behandlingen opphøre. 

Behandlingsgrunnlag for særlige kategorier av personopplysninger er regulert i GDPR artikkel 9. Det er en forutsetning for inngåelse av avtale om personforsikring at den forsikrede avgir helseopplysninger, og dermed også en forutsetning for fastsettelse av fremtidige rettskrav knyttet til kundeforholdet. Danica har derfor behandlingsgrunnlag etter GDPR artikkel 9 (2) f – «nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav». 

 

Hvilke personopplysninger behandler vi?

Vi behandler ulike typer personopplysninger avhengig av hvilke tjenester eller produkter du har bestilt eller som vi tror du er interessert i. 
Vi kan dele opplysningene opp i ulike kategorier ut fra formålene: 

 • Identifisering av deg som person: fødselsnummer, navn, annen identifikasjon
 • Kontaktinformasjon: Telefon, e-post, adresse
 • Profilidentifikasjon: Nasjonalitet, fødested, antall barn, arbeidssted mm 
 • Finansiell informasjon: Avtaleoversikter, saldo, transaksjonshistorikk mm
 • Lovpålagt innhenting av informasjon: Skattemessig hjemsted, anti-hvitvask
 • Særlige kategorier av personopplysninger: Helseopplysninger, fagforenings-medlemskap mm. 

 • Vår evne til å tilby deg best mulig rådgivning og best mulige løsninger avhenger i stor grad av hvor godt vi kjenner deg. Det er derfor viktig at informasjonen vi har om deg er nøyaktig og oppdatert, slik at du kontinuerlig informerer oss om eventuelle endringer. Du kan se din registrerte kontaktinformasjon MinSide.
   


  Hvor henter vi opplysninger fra?

  De fleste opplysningene mottar vi fra deg, f.eks. når: 

  • Du fyller ut forespørsler eller andre skjemaer i forbindelse med bestilling av tjenester og produkter.
  • Du sender inn bestemte dokumenter til oss.
  • Du ringer oss (vi vil i så fall informere deg dersom telefonsamtalen tas opp; vi er forpliktet til å registrere og lagre telefonsamtalen dersom vi diskuterer investeringstjenester med deg).
  • Du bruker vår nettside, våre mobilapp'er, produkter og tjenester.
  • Du deltar i kundeundersøkelser eller kampanjer som vi har organisert. 

  I tillegg vil vi ha behov for å innhente eller supplere opplysninger fra andre kilder enn deg. som:

  • Helseinstitusjoner og NAV (ved fullmakt fra deg).
  • Arbeidsgiver som har pensjonsordningen hos oss.
  • Folkeregisteret og andre offentlige registre.
  • Lister over for eksempel reelle rettighetshavere, sanksjoner og politisk eksponerte personer. Dette er informasjon vi bruker for å gjennomføre kontroll relatert til hvitvask, terror og sanksjoner. 
  • Andre finansinstitusjoner som vi samarbeider med, for eksempel våre distributører. 
  • Andre finansinstitusjoner; for eksempel i forbindelse med Egen Pensjonskonto, etter ditt samtykke.
  • Andre deler av Danske Bank Konsernet eller andre selskaper vi samarbeider med.

   

  Hvilke formål brukes personopplysningene til?

  Vi bruker opplysninger om deg til å tilby deg best mulig rådgivning og løsninger Dette betyr at vi behandler dine personopplysninger når:

  • Du har inngått eller vurderer å inngå en avtale med oss.
  • Du har gitt oss tillatelse til å bruke dine personopplysninger til et bestemt formål.
  • Vi har en rettslig forpliktelse til å behandle dine personopplysninger. Et eksempel på dette er lovpålagt kontroll med hvitvask, terror, og sanksjoner.
  • Det er nødvendig å behandle dine personopplysninger for å oppfylle en berettiget interesse for Danica Pensjonsforsikring AS. Det kan f.eks. være for å forhindre misbruk og tap, styrke IT-sikkerhet. Utvikle våre IT-systemer, og/eller med tanke på direkte markedsføring. Vi vil bare gjøre dette hvis vår berettigede interesse veier tyngre enn din interesse i at vi ikke behandler dine personopplysninger.

   

  Hvem kan vi utlevere opplysninger til?

  Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et rettslig grunnlag for slik utlevering, og vi deler aldri mer personopplysninger enn det nødvendiggjør.
  • Distributører: Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være forberedelse og gjennomføring av avtale med deg. Danica har inngått samarbeidsavtaler med flere distributører etter finansforetaksloven § 16-4. Listen over distributører finner du her. Distributørene markedsfører og forbereder kundeforholdet mellom deg og oss, og de følger opp kundeforholdet ditt som rådgivere.
  • Myndigheter: Danica er som andre finansinstitusjoner pliktig til å dele kundeopplysninger, blant annet til ØKOKRIM og Skatteetaten.
  • Din arbeidsgiver: Dersom din arbeidsgiver har valgt Danica som pensjonsleverandør, får arbeidsgiveren opplysninger om innbetalt beløp og pensjonsytelsen din i avtalen.
  • Danske Bank konsernet: Gode IT-løsninger og analyseverktøy er en forutsetning for at vi skal kunne følge opp deg som kunde på best mulig måte. Danica´s systemer for utvikling og drift av IT, statistikk og analyse, driftes og utvikles av avdelinger innen Danske Bank konsernet. Danica har derfor inngått databehandleravtale med Danske Bank, som gir disse avdelingene tilgang til våre systemer med dette som formål.
    

   Noe av arbeidet med drift og utvikling av IT systemer skjer utenfor EU/EØS. Vi vil i slike tilfeller påse at dine rettigheter er ivaretatt og at beskyttelsesnivået opprettholdes i forbindelse med dataoverføringer utenfor EU/EØS ved f.eks. ved å bruke standardkontrakter fastsatt av EU-kommisjonen.

   Danica kan også dele nøytrale kundeopplysninger (navn, kontaktinformasjon, produkt som du har kjøpt hos oss) med andre selskap innenfor konsernet, blant annet til etablering av et konsernkunderegister.

   Eksterne IT- og systemleverandører som Danica bruker for å utvikle kundesystemer som ivaretar deg som kunde på best mulig måte.

  • Finans Norge; Danica er som andre livforsikringsselskap tilknyttet registeret over forsikrede og forsikringssøkende (ROFF), med Finans Norge som behandlingsansvarlig. Registeret inneholder navn, fødselsnummer, registreringstidspunkt, forsikringsselskap og eventuelle anmerkinger. Deling av dine personopplysninger er basert på din fullmakt til å dele.   
  • Norsk Pensjon: Danica deler opplysninger om din pensjon med Norsk Pensjon. Dette er en portal som gir enkeltpersoner en samlet oversikt over forventet alderspensjon fra ulike pensjonsordninger.   

  Egen pensjonskonto: Fra 1. januar 2021 vil arbeidstakere kunne velge egen pensjonsleverandør til å forvalte pensjonssparingen sin. Dersom våre kunder velger å bruke annen pensjonsleverandør enn Danica, vil overføringen av kundeforholdet skje gjennom det nyopprettede Pensjonskontorregisteret, og Danica vil dele kundeopplysninger med ny leverandør gjennom dette registeret.  

   

  Hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?

  Vi oppbevarer personopplysninger så lenge det er nødvendig for å utføre behandlingen og ivareta våre plikter. 
  For å kunne ta stilling til eventuelle krav fra deg eller dine pårørende er vi pålagt å oppbevare opplysninger om kundeforholdet ditt inntil foreldelsesfristens utløp. Dette gjelder også for avslåtte og oppsagte avtaler.
  Foreldelsesfristene følger av forsikringsavtaleloven § 18-6, og lov om foreldelse av 18. mai 1979 nr 18.  

   

  Automatiserte avgjørelser

  Profileringer automatiserte behandlinger av dine personopplysninger som innebærer å bruke din informasjon for å vurdere visse personlige aspekter knyttet til deg, særlig for å analysere eller forutsi preferanser. Vi bruker profilering bl.a. for å tilby deg bestemte tjenester og produkter som oppfyller dine preferanser, fastsette priser på tjenester og produkter, oppdage svindel/svindelrisiko og til markedsføringsformål.
  Automatiserte beslutninger Med automatiserte beslutninger bruker vi våre systemer til å ta beslutninger basert på informasjonen vi har om deg. Automatiserte beslutninger gjør at vi kan sikre at våre beslutninger er raske, rettferdige, effektive og korrekte basert på den informasjonen vi har. Vi bruker for eksempel automatiserte avgjørelser ved vurdering av forsikret boliglån, men du vil alltid kunne velge manuell prosess. Du vil heller ikke få avslag på søknad uten manuell behandling.  

   

  Informasjonskapsler

  Informasjonskapsler er en liten tekstfil som lagres på din digitale enhet. Vi bruker informasjonskapsler for å levere produkter og tjenester til deg, sørge for et sikkert nettmiljø, håndtere vår markedsføring og gjøre nettstedet vårt mer relevant for deg. 
  Vi benytter informasjonskapsler til å samle inn, behandle og analysere data om bruk av våre nettsider for å gi nødvendig funksjonalitet, samt gjøre brukeropplevelsen så god som mulig. 
  Vi bruker informasjonskapsler for å levere produkter og tjenester til deg, sørge for et sikkert nettmiljø, håndtere vår markedsføring og gjøre nettstedet vårt mer relevant for deg. 
  Vi bruker også informasjonskapsler for å gi deg tilpasset markedsføring på andre plattformer.
  Du kan angi eller endre innstillinger i nettleseren for å godta eller avvise informasjonskapsler. Hvis du velger å avvise informasjonskapsler som er nødvendig til funksjonalitet av våre nettsider, kan du fortsatt bruke våre nettsider og visse tjenester, men tilgangen til noen funksjoner og områder på nettstedet eller tjenestene våre kan være begrenset. 
  Les mer om vår policy på bruk av informasjonskapsler her.

   

  Dine rettigheter

  • Innsyn i dine personopplysninger: Du har rett til å kreve innsyn i de personopplysninger vi behandler, inkludert hvor de kommer fra og hva de brukes til. Du har rett til å få vite hvor lenge vi lagrer dine opplysninger og hvem som mottar opplysninger om deg i den utstrekning vi overfører personopplysninger i Norge og i utlandet. Din innsynsrett kan imidlertid være begrenset av hensyn som ligger til grunn for unntakene i personopplysningsloven §§ 16 og 17. av lov eller for å beskytte andres privatliv eller av hensyn til vår virksomhet og praksis. Vår markedskunnskap, våre forretningshemmeligheter, våre interne vurderinger og annet materiale kan også bli unntatt fra innsyn.
  • Manuell behandling: Du har rett til å kreve innsyn i hvordan en automatisert beslutning er tatt og konsekvenser av beslutningen, og du har rett å kreve manuell behandling av enhver automatisert vurdering.
  • Reservasjon mot direkte markedsføring: Vår viktigste oppgave er å sikre at våre kunder alltid har riktig pensjonsordning og forsikringsdekning. Vi vil derfor gjerne gi deg best mulig rådgivning og kontakte deg med relevant informasjon og tydelige anbefalinger.

   Vi bruker av denne grunn dine personopplysninger til å vurdere når det er relevant å kontakte deg og for å sikre at du får best mulig rådgivning og informasjon. Dette gjelder uavhengig av om vi kontakter deg via e post, brev, telefon eller sms.

   Du kan reservere deg mot denne kontakten på Min side eller ved å ringe oss. Hvis du gjør det, kan vi dessverre ikke kontakte deg med relevant rådgivning, anbefalinger og informasjon om eksisterende og nye alternativer innen pensjon, sparing og forsikring. 

  • Korrigering eller sletting av personopplysninger: Hvis de personopplysninger vi har registrert om deg er feil, ufullstendige eller irrelevante, har du rett til å kreve å få opplysningene korrigert eller slettet med forbehold om begrensninger i henhold til gjeldende lov eller rettigheter til å behandle data.
  • Rett til begrensning i behandling av personopplysninger: Du har i visse tilfeller rett til å kreve behandlingen av dine personopplysninger begrenset. Hvis du har rett til begrenset behandling, vil vi kun kunne behandle opplysningene – med unntak av lagring – med ditt samtykke eller med henblikk på at rettskrav kan fastsettes, gjøres gjeldende eller forsvares eller for å beskytte en person eller viktige samfunnsinteresser.
  • Tilbakekall av samtykke: Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke.
  • Dersom du velger å trekke tilbake ditt samtykke, påvirker det ikke lovligheten av vår behandling av dine personopplysninger basert på det tidligere avgitte samtykket og frem til tidspunktet for tilbakekall av samtykket. Hvis du trekker tilbake ditt samtykke har det derfor først virkning fra tidspunkt for tilbakekall av samtykket.
  • Rett til å overføre opplysninger (dataportabilitet): Hvis behandlingen av dine personopplysninger er automatisert, har du rett til å motta kopi av de personopplysninger du har gitt oss i et elektronisk maskinlesbart format.
  • Kontaktinformasjon og klageadgang: For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte oss i henhold til informasjon angitt under. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

  Vår kontaktinformasjon er som følger:

  Danica Pensjonsforsikring AS
  Postboks 6003 Torgarden 7434 Trondheim
  Tel. +47 73 56 32 00
  www.danica.no

  Du kan også kontakte vårt personvernombud ved å sende en mail til: dpofunksjon@danica.no. Vanlig e-post er usikret og ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor til å ikke sende taushetsbelagte eller sensitive opplysninger via e-post.

  Dersom du er mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter ikke behandler dine personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning, og din kontakt med vårt personvernombud ikke har gitt et tilfredsstillende resultat, vennligst kontakt vår klageservice på e-post: klage@danica.no.

  • Datatilsynet: Du kan også sende inn en klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no