Ansvarlige investeringer handler om å velge gode og sunne investeringer, som bidrar til at din pensjonssparing vokser, og samtidig være med å påvirke selskaper i riktig retning. Vi tror at du får god og langsiktig avkastning som følge av dette, og at det er riktig måte å tenke på for å få et økonomisk trygt liv som pensjonist.  

Alle dine investeringer i Danica Pensjon følger vår politikk for ansvarlige investeringer. Det betyr blant annet at vi hensyntar bærekraftsrisiko, bruker aktivt eierskap og unngår å investere i selvskaper som ikke oppfyller våre krav.