Ansvarlige investeringer

Ansvarlige investeringer er selve hjørnesteinen når vi skal forvalte din pensjonssparing. I tillegg støtter det ambisjonen vår om å gi et positivt bidrag til samfunnet.

Ansvarlige investeringer handler om å velge gode og sunne investeringer, som bidrar til at din pensjonssparing vokser, og samtidig være med å påvirke selskaper i riktig retning. Vi tror at du får god og langsiktig avkastning som følge av dette, og at det er riktig måte å tenke på for å få et økonomisk trygt liv som pensjonist.  

Alle dine investeringer i Danica Pensjon følger vår politikk for ansvarlige investeringer. Det betyr blant annet at vi hensyntar bærekraftsrisiko, bruker aktivt eierskap og unngår å investere i selvskaper som ikke oppfyller våre krav. 

 


Vi inkluderer bærekraftsrisiko i investeringsanalyser og investeringsbeslutninger

Vi er aktive eiere som skal støtte og påvirke selskaper i en positiv retning

Vi er transparente i vårt arbeid med ansvarlige investeringer

Vi bidrar til å utvikle penjonsbransjens arbeid med ansvarlige investeringerAnsvarlighet er en naturlig del av dine pensjonsinvesteringer

Hvordan bedrifter jobber med bærekraft kan ha konsekvenser for deres omsetning – og dermed din avkastning. Derfor har vi fokus på å analysere hvilke risikoer selskapene har som kan påvirke din pensjonssparing.  Eksempelvis kan det hindre bedriftens evne til å drive lønnsomt om de ikke omstiller seg til en grønn økonomi eller har dårlige arbeidsforhold. Dette hensynet tar vi høyde for når vi velger ut attraktive investeringsmuligheter.

 

Ansvarlighet i fokus

Vi analyserer hvordan bedrifter jobber med bærekraft for å velge de beste mulige investeringene. 

Les mer

Aktivt eierskap

Vi går i dialog med selskapenes ledelse og stemmer på deres generalforsamlinger for å påvirke de i en mer bærekraftig retning. 

Les mer

Noen investeringer droppes

Vi velger bort en rekke selskaper som bedriver skadelig klimaadferd, er involverte i tobakk og kontroversielle våpen, eller opererer i strid med internasjonale konvensjoner.

Les mer

Vi støtter det grønne skiftet

Vi i Danica Pensjon-konsernet har en ambisjon om å investere 100 milliarder kroner i det grønne skiftet frem mot 2030. Samtidig har vi en ambisjon om å ha CO2-nøytrale investeringer senest i 2050. Dette er i tråd med globale klimamålsetninger og fremtidssikrer din pensjonssparing. 

 

Les mer på konsernets sider

Hvordan vi jobber med aktivt eierskap

Her får du ytterligere innblikk i vår politikk for aktivt eierskap.

Erklæring om vesentlig negativ påvirkning på bærekraftsfaktorer

Når vi fatter investeringsbeslutninger på vegne av våre kunder, vil vi hensynta negativ påvirkning en investering kan ha på bærekraftsfaktorer. Vi vurderer dette i forhold til type og grad av påvirkning, samt ut fra investeringsproduktets sammensetning. 

Les vår Principal Adverse Impact Statement

Er det lenge siden du sjekket om du har riktige forsikringer og om du sparer nok til pensjon?