Bærekraftige investeringer

Bærekraftige investeringer er selve hjørnesteinen når vi skal gi deg best mulig pensjonssparing. I tillegg støtter det ambisjonen vår om å gi et positivt bidrag til samfunnet.


Bærekraft utgjør en forskjell! 

Bærekraftige investeringer handler om å velge gode og sunne investeringer, som bidrar til at din pensjonssparing vokser, og samtidig være med å påvirke selskaper i en bærekraftig retning.

Vi tror at du får god og langsiktig avkastning ved å ta hensyn til bærekraft og at dette er en riktig måte å tenkte for å få et økonomisk trygt liv som pensjonist.  

 

Vår bærekraftige investeringsstrategi består av fire byggesteinerESG Integrasjon

Integrere ESG som en faktor sidestilt med finansielle faktorer, behandlet helhetlig og styrt fra et risiko og avkastningsperspektiv i investeringsprosessen.


Aktivt eierskap

Utføre aktivt eierskap gjennom dialog, stemmegivning, og samarbeid for å skape langsiktig verdi og bygge tillit som en universell eier.Screening

Screening for å identifisere ESG-risiko, oppfølging av spesifikke kriterier for produkter og løsninger, oppfølging av Danicas restriksjoner for kull, oljesand, kontroversielle våpen og tobakk.


Rapportering

Fremme åpenhet, dele informasjon om vår tilnærming, rapportere på fremgang og gjøre det tilgjengelig for kunder og interessenter.

Bærekraft: en naturlig del av dine investeringer

Bærekraft er helt sentralt når vi velger investeringer. Vi mener at de beste langsiktige investeringene også er de som fokuserer på bærekraftaspekter og på å drive ansvarlig virksomhet. Vi analyserer f.eks. hvordan selskaper jobber med å skape trygge og sunne arbeidsforhold, oppfyller menneskerettigheter, jobber med energieffektivitet og har en ansvarlig ledelse. Ved å analysere bærekraftforhold sammen med finansielle aspekter, kan vi velge de investeringene som på best mulig måte kan få pensjonssparingen din til å vokse.

Dine investeringer gjør en positiv forskjell

Når vi investerer pensjonssparingen din i selskaper, eier du en del av selskapene. På dine vegne bruker vi innflytelsen vår som aksjonær i selskaper og bidrar til at de utvikler seg i positiv retning. Ved å stemme ved generalforsamlinger og gjennom dialog med selskapene, kan vi diskutere løsninger og påvirke dem til å integrere bærekraft i virksomheten. Dette er med på å støtte opp om selskapenes langsiktige vekst og at den skjer på et ansvarlig grunnlag.

Dette investerer du ikke i

Du investerer ikke pensjonssparingen din i selskaper der størsteparten av omsetningen kommer fra kull og tjæresand. I tillegg investerer du ikke i selskaper som er involvert i kontroversielle våpen, som f.eks. atomvåpen eller landminer, samt land som omfattes av sanksjoner fra EU eller FN.

 

 

Les mer om konsernets investeringsrestriksjoner

Retningslinjer og  rapportering

Vi baserer retningslinjene våre for bærekraftige investeringer på internasjonalt anerkjente konvensjoner og prinsipper for samfunnsansvar, og vi rapporterer årlig om tilnærminger, prosesser og resultater som gjelder bærekraftige investeringer.


Er det lenge siden du sjekket om du har riktige forsikringer og om du sparer nok til pensjon?